Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Tiêm phòng dại cho chó, mèo là trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ vật nuôi
Ngày cập nhật 19/03/2020

Thực hiện nghị định 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật; công văn 565/UBND-TH ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó; Kế hoạch 47/KH-CCCNTY ngày 10/3/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên huế về tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020.

 

Ngày 16/3/2020 UBND thị xã Hương Trà triển khai kế hoạch số 934/KH-UBND về tiêm phòng dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020 trên địa bàn thị xã như sau:

1.Mục tiêu

- Tiêm phòng 100% số chó trong diện tiêm trên địa bàn thị xã;

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan;

- 100% số chó nuôi được quản lý tại tổ dân phố, thôn.

2. Phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng trên phạm vi toàn thị xã.

3. Đối tượng tiêm phòng: Chó, mèo.

4. Thời gian tiêm phòng: Từ 25/3/2020 đến 25/4/2020.

5. Loại vắc xin: Vắc xin phòng bệnh Dại; sử dụng những loại vắcxin được lưu hành tại Việt Nam, có chất lượng tốt để tiêm phòng bệnh dại ở chó như Rabisin, Rabigen-Mono,…

6. Quản lý chó nuôi:

 Các phường, xã chỉ đạo các tổ dân phố, thôn trưởng quản lý chó nuôi địa bàn mình phụ trách bằng việc lập danh sách các hộ nuôi chó, thống kê số chó nuôi trong từng hộ gia đình, nắm diễn biến tăng giảm đàn chó. Trước và sau mỗi đợt tiêm phòng vắc xin dại, các phường, xã tổng hợp báo cáo số lượng hộ nuôi, số chó nuôi, số chó tiêm phòng, số chó không tiêm phòng về UBND thị xã (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp).

7. Tổ chức thực hiện:

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT và Thể thao thị xã, các phường, xã tổ chức tuyên truyền tiêm phòng dại là bắc buột. Tuyên truyền vận động tích cực người nuôi chó tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó. Mục đích tiêm phòng dại là bảo vệ tính mạng cho người trong gia đình và cộng đồng xã hội, tham, gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự giảm thiệt hại và chi phí cho chủ nuôi và người bị chó cắn.

-UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện.

Những quy định người nuôi chó, mèo cần biết:

- Tiêm vắc xin phòng bệnh dại: Nếu chủ vật nuôi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo thì có thể sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng - 800.000 đồng (căn cứ khoản a, mục 2 Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP).

- Phải đeo rọ mõm cho chó, xích giữ chó khi ra đường: Cũng theo khoản b, mục 2 Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP, chủ nuôi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng - 800.000 đồng.

 

Ngọc Phương - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.472
Truy câp hiện tại 1.136