Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 19/03/2020

Ngày 12/3/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn thị xã Hương Trà, gồm các thành viên có tên sau:

 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban.

2. Ông Trần Xuân Anh, Trưởng phòng Kinh tế - Phó ban trực

3. Ông Lê Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ NN - Phó ban.

4. Ông Mai Công Dương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên

5. Ông Lê Văn Thân, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê - Thành viên.

6. Ông Trần Đăng Quang, Phó Trưởng phòng Tài nguyên-MT - Thành viên.

7. Ông Lê Thành Phước, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên.

8. Chủ tịch UBND các phường, xã: Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ, Bình Thành, Hương Bình, Bình Tiến và Hương Toàn – Thành viên.

Mời Ông Hà Xuân Quốc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã làm thành viên.

Trách nhiệm của Ban chỉ đạo:

- Tham mưu, giúp UBND thị xã biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá sắn, ngăn chặn không để dịch bệnh phát tán lây lan trên diện rộng; tổ chức tuyên truyền, tập huấn phòng chống bệnh, vận động người dân phòng trừ dịch bệnh khảm lá sắn.

- Chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc phòng trừ bệnh khảm lá sắn tại các địa phương có trồng sắn.

- Hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác phòng chống chống dịch bệnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình diễn biến bệnh, công tác tiêu hủy báo cáo UBND thị xã.

 

Tâm Sỹ - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.311
Truy câp hiện tại 1.112