Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Giảm 100% cước chuyển phát bưu chính công ích đến hết ngày 30/6/2020 khi công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày cập nhật 31/03/2020

UBND tỉnh nhận được Công văn số 367/BĐTTH-KTNV ngày 12/3/2020 của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục giảm 50% cước chuyển phát để hạn chế tập trung đông người đề phòng lây lan dịch Covid-19 đến hết ngày 30/6/2020; sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Thống nhất giảm 100% cước chuyển phát bưu chính công ích đến hết ngày 30/6/2020 khi công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, Bưu điện tỉnh giảm 50% cước phí, ngân sách tỉnh chi trả 50% cước phí.

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã phối hợp với các chi nhánh bưu điện cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, khuyến nghị công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế tập trung đông người tại các Trung tâm để phòng chống dịch Covid-19.

3. Sở Tài chính cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh để chi trả 50% cước phí chuyển phát còn lại cho Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải, tuyên truyền nội dung trên đến công dân, tổ chức biết để tham gia thực hiện.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 157