Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quyết định về việc phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị máy lọc nước tinh khiết uống trực tiếp
Ngày cập nhật 31/03/2020

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho các đơn vị để mua sắm máy lọc nước tinh khiết uống trực tiếp.

 

STT

Đơn vị

Máy lọc nước tinh khiết uống trực tiếp

Số lượng

 Đơn giá

 Thành tiền

1

Văn Phòng HĐND & UBND

3

          37.500.000

           112.500.000

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1

          37.500.000

             37.500.000

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

          37.500.000

             37.500.000

4

UBND Phường Tứ Hạ

1

          37.500.000

             37.500.000

5

UBND Phường Hương Văn

1

          37.500.000

             37.500.000

6

UBND Phường Hương Vân

1

          37.500.000

             37.500.000

7

UBND Phường Hương Chữ

1

          37.500.000

             37.500.000

8

UBND Phường Hương Xuân

1

          37.500.000

             37.500.000

9

UBND Xã Hương Toàn

1

          37.500.000

             37.500.000

10

UBND Xã Hương Vinh

1

          37.500.000

             37.500.000

11

UBNDPhường Hương Hồ

1

          37.500.000

             37.500.000

12

UBND Phường Hương An

1

          37.500.000

             37.500.000

13

UBND Xã Hải Dương

1

          37.500.000

             37.500.000

14

UBND Xã Hương Phong

1

          37.500.000

             37.500.000

15

UBND Xã Hương Thọ

1

          37.500.000

             37.500.000

16

UBND Xã Bình Tiến

1

          37.500.000

             37.500.000

17

UBND Xã Hương Bình

1

          37.500.000

             37.500.000

18

UBND Xã Bình Thành

1

          37.500.000

             37.500.000

 

Tổng cộng

20

 

750.000.000

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 254