Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thỏa thuận hướng tuyến các đường dây hạ áp thuộc công trình hoàn thiện lưới điện khu vực Hương Trà năm 2020
Ngày cập nhật 31/03/2020

Ngày 24/3/2020, UBND thị xã ban hành công văn về việc thỏa thuận hướng tuyến các đường dây hạ áp thuộc công trình hoàn thiện lưới điện khu vực Hương Trà năm 2020 theo đề xuất của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Năm 2020 trên địa bàn thị xã có 6 xã, phường gồm: Bình Tiến, Hương Thọ, Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Hồ và Hương Vân được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đầu tư hỗ trợ xây dựng các tuyến đường dây hạ áp, nhằm mục đích nâng cao năng lực truyền tải, phân phối lưới điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Tuy nhiên để đảm bảo theo quy hoạch của địa phương và quy định của Nhà nước, đề nghị Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế theo các nội dung điều chỉnh của các ngành trong quá trình đi khảo sát; tiến hành lập các thủ tục cấp giấy phép thi công theo đúng quy định.

2. Thông báo thời gian khởi công đến UBND các xã, phường có liên quan để cùng phối hợp, thống nhất vị trí xây dựng cột; theo dõi và kiểm tra việc triển khai thi công; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình triển khai thi công.

3. Trong quá trình triển khai thi công nếu xảy ra các vướng mắc liên quan, đề nghị Công ty Điện lực liên hệ với UBND các xã, phường trên, các cơ quan liên quan của thị xã để được hỗ trợ, giải quyết.

 

Hà Văn Đông - phòng KT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 234