Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Về việc thông báo dừng giao dịch công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đối với 39 giấy đã cấp không đúng quy định pháp luật
Ngày cập nhật 31/03/2020

Ngày 20/3/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Trà ban hành công văn số 426/CNVPĐK ngày 20/3/2020 về việc thông báo dừng giao dịch công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đối với 39 giấy đã cấp không đúng quy định pháp luật.

 

Theo công văn, đến nay trên địa bàn thị xã Hương Trà còn 39 giấy chứng nhận đã có thông báo thu hồi giấy nhưng chủ sử dụng đất chưa giao nộp giấy theo quy định.

Trong thời gian chưa thu hồi được giấy, để tránh sai sót, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Trà thông báo đến UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà; các Phòng, Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp dừng giao dịch công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất theo danh sách.

(Có danh sách chi tiết 39 giấy chứng nhận kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 191