Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 919/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với:  
Ngày 21 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  ban hành Quyết định số 1780 /QĐ-UBND về việc công bố mở cảng cá: Cảng cá Thuận An trực thuộc Ban quản lý cảng cá Thừa Thiên Huế.  
Vào các ngày 20 và 24/7/2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp với các ngành và địa phương để soát xét tiến độ xây dựng cơ bản, công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất và một số nhiệm vụ trong tâm đã thực hiện trong 7 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cho các tháng còn lại năm 2020, do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.  
Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.  
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Ngày 03/8/2020, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 2485/KH-UBND  về việc tiêm phòng các loại vắc xin vụ Thu năm 2020 trên địa bàn thị xã, cụ thể nội dung như sau:  
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, thị xã Hương Trà có 01 tập thể và 01 cá nhân. Cụ thể:  
Ngày 06/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 603 /QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  
Ngày 06/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 602 /QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  
Ngày 03/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 256