Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2573/UBND-HCC ngày 31/3/2020 về việc tạm dừng tiếp nhận thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; Ban Tiếp công dân thị xã thông báo:  
Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thị xã Hương Trà thông báo tạm hoãn Hiến máu tình nguyện đợt II ngày 10/4/2020  
UBND tỉnh nhận được Công văn số 367/BĐTTH-KTNV ngày 12/3/2020 của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục giảm 50% cước chuyển phát để hạn chế tập trung đông người đề phòng lây lan dịch Covid-19 đến hết ngày 30/6/2020; sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  
Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 309/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Quản lý bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019. Danh sách cụ thể:  
Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà  ban hành văn bản số 1058/UBND-VX về việc kiểm tra, nhắc nhở các điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, game online trên địa bàn thị xã tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid -2019.  
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trầ ban hành Quyết định số 381 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho Phòng Nội vụ thị xã để thực hiện việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thị xã Hương Trà năm 2020.  
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho các đơn vị để mua sắm máy lọc nước tinh khiết uống trực tiếp.  
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và trên địa bàn Thừa Thiên Huế; UBND tỉnh vừa ra mắt và kích hoạt Ứng dụng Hỗ trợ thông tin phòng chống dịch Covid-19, đây là một thành phần của Hue-S (Ứng dụng Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế). Ứng dụng nhằm giúp người dân nhận biết các thông tin chính thống, thông tin sai lệch, xác minh thông tin trên môi trường mạng để người dân nắm, biết phòng ngừa và cung cấp các thông tin, thông báo, cảnh báo của chính quyền đến người dân. Ứng dụng cũng thực hiện tiếp nhận phản ánh nghi nhiễm; yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp; trả lời hỏi đáp của người dân và sàng lọc (tổng hợp tất các trường hợp nghi nhiễm để quản lý); hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  
Thực hiện Công văn số 191/TTCS-TTTH ngày 18/3/2020 về việc đề nghị cung cấp số liệu tin, bài tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở, theo đó, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) có đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về các nội dung nêu trên trước 11h00 sáng Thứ hai hàng tuần.  
Ngày 20/3/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Trà ban hành công văn số 426/CNVPĐK ngày 20/3/2020 về việc thông báo dừng giao dịch công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đối với 39 giấy đã cấp không đúng quy định pháp luật.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.544.686
Truy câp hiện tại 2.156