Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Căn cứ Đề án số 349 /ĐA-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc tổ chức ngày chủ nhật xanh “hãy hành động để Hương Trà sáng - xanh - sạch đẹp“; Ngày 12 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 858/KH-UBND về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh  “Hãy hành động để Hương Trà sáng-xanh-sạch-đẹp” năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:  
Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Đoàn Kiểm tra liên ngành do đồng chí Phan Văn Giáng, Phó Chánh Thanh tra Thị xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 8 đơn vị doanh nghiệp (trong tổng số 10 doanh nghiệp theo quyết định).  
I. TÌNH HÌNH: 1. Tình hình sản xuất nông nghiệp: a) Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019: Đến nay, cây lúa đã trổ khoản 20ha (Hương Văn), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng, nhìn chung cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; cây lạc đang giai đoạn ra hoa, đâm tia; ngô đã gieo trồng được 150ha, sắn đã trồng được 650.  
Ngày 12 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã đã Ban hành Thông báo số 846/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành để xử lý các vấn đề liên quan đường tỉnh lộ 16. Kết luận của  đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã như sau:  
Ngày 8/4/2019 UBND thị xã ban hành Thông báo số 803/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Ty - Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành soát xét tiến độ thực hiện các công trình có nguốn vốn đầu tư từ nguồn thu phí thoát nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã kết luận:  
Ngày 28  tháng 03 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 629/KH-UBND về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2019 như sau:
Ngày 28 tháng  03 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 630/KH-UBND về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) từ nguồn tăng thu ngân sách thị xã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người nghèo, hộ chính sách trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020.  
Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019.  
Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh nói chung và người lớn trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt vào dịp hè, các hoạt động cắm trại, các khu du lịch tắm biển, bể bơi, sông, hồ...Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 1639/UBND-DL về việc tăng cường cảnh báo, cứu hộ, cứu đuối tại các bãi biển, bể bơi, sông, hồ.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.864.493
Truy câp hiện tại 172