Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Tổ chức công khai lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất ảnh hưởng GPMB công trình: Khu Tái định cư phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 19/03/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Khu tái định cư tại phường Hương Xuân phục vụ dự án cao tốc.

 

Ngày 16/3/2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức buổi họp công khai trực tiếp, đồng thời niêm yết công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất để các hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết và tham gia ý kiến theo quy định. Tổng giá trị Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất của 22 hộ gia đình, cá nhân là 2.017.691.000 đồng.

Kết quả tất cả 22 hộ gia đình, cá nhân đồng ý theo phương án đã công khai, thống nhất bàn giao mặt bằng và đề nghị UBND thị xã sớm phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ trả tiền cho các hộ dân.

 

Hương Thảo - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 203