Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Tình hình kinh tế xã hội (Tuần từ ngày 16/3/2020 – 20/3/2020)
Ngày cập nhật 24/03/2020

I. TÌNH HÌNH:                                        

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt: Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trên địa bàn thị xã đã gieo, trồng được 3.159,9 ha lúa, 796 ha lạc, 590 ha sắn, 44 ha ngô, 37,5 ha cây sen, 120 ha rau màu các loại. Đến nay, lúa trà đầu đã trỗ khoảng 87,5 ha (Hương Toàn 3 ha, Hương Thọ 5 ha, Tứ Hạ 6,5 ha, Hương Văn 27 ha, Hương Phong 40 ha…), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng; cây lạc đang ra hoa, đâm tia; cây sắn đang phát triển thân, lá.

 

* Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây lúa: Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, mật độ thấp dưới 10 con/m2; bệnh khô vằn phát sinh gây hại cục bộ trên ruộng xanh tốt, gieo cấy dày, ruộng thấp trũng, diện tích nhiễm nhẹ khoảng 150 ha; chuột gây khoảng 213 ha (nhiễm nhẹ 166 ha, trung bình 37 ha, nặng 10 ha), tập trung ở các địa phương Hương Văn, Hương Hồ, Hương An, Hương Toàn, các địa phương tiếp tục ra quân diệt chuột (số thuốc chuột đã đặt từ đầu vụ đến nay khoảng 176,5kg).

 - Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn gây hại trên diện rộng, diện tích nhiễm khoảng 353 ha, trong đó: Tứ Hạ 20 ha, Hương Chữ 42 ha, Hương Vân 60 ha, Hương Xuân 95 ha, Hương Văn 136 ha. Đến nay, diện tích sắn bị bệnh đã tiêu hủy khoảng 69,2 ha (Hương Vân 1 ha, Hương Xuân 31,5 ha, Hương Chữ 15 ha, Hương Văn 31,5ha…).

- Cây lạc: Bệnh héo rũ gây hại rải rác, diện tích nhiễm khoảng 30 ha  gây hại trên lạc giai đoạn ra hoa - đâm tia, tỷ lệ bệnh thấp 1-5%.

- Cây rau: Sâu xanh da láng tiếp tục gây hại trên hành lá khoảng 15 ha, mật độ cao hơn kỳ trước, 10 - 2 con/m2, nơi cao 30 - 50 con/m2; dòi đục cọng hành gây hại khoảng 15 ha, mật độ 10- 15 con/m2, nơi cao 15- 30con/m2.

b) Về chăn nuôi: Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản ổn định, Ủy ban nhân dân thị xã đã cấp kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi cho các xã, phường với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 17/5/2019 đến ngày 30/9/2019. Các xã, phường đang lập thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng giai đoạn 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019 với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng (Hương Vinh, Hương Chữ, Hương Xuân, Hải Dương, Tứ Hạ, Bình Thành: Đã hoàn thành việc chi trả cho các hộ dân ảnh hưởng).

Ngoài ra, tổ công tác khảo sát xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã giai đoạn 2020-2025 đã tổ chức rà soát và dự thảo đề án (đang lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị)

                                                                                                                           

2. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 46,915 tỷ đồng, đạt 34,17 % dự toán tỉnh giao và 28,91 % chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: Thu ngoài quốc doanh 9,532 tỷ đồng, đạt 21,18 % dự toán giao, thu tiền sử dụng đất 24,043 tỷ đồng, đạt 53,43 dự toán tỉnh giao và 34,35 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác.

                                                        

3. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản. Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã đang thẩm định Phương án giao đất tái định cư 18 hộ theo quy định.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm (dưa hấu).

- UBND thị xã đã họp dân thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ cho 61 hộ gia đình ảnh hưởng đất lúa (đợt 1). Hiện, trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả.

- Đối với 32 hộ đất trồng cây hàng năm (dưa hấu), Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang lập Phương án bồi thường thỏa thuận.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

Còn lại 21 vị trí móng và hành lang tuyến cụ thể như sau:

- Đã có kết quả thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ 11 vị trí móng và hành lang tuyến qua địa bàn phường, xã: Hương Hồ, Bình Thành, Hương Vân. Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với các xã, phường liên quan để xác nhận lại nguồn gốc sử dụng đất theo yêu cầu của phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã một vài trường hợp.

- UBND Hương Bình đang phối hợp các ngành rà soát, hướng dẫn các hộ dân kê khai nguồn gốc sử dụng đất 06 vị trí móng qua địa bàn.

- Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc 4 vị trí móng theo thực tế qua địa bàn xã Hương Thọ.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Về tiến độ kiểm kê: Đã tổ chức kiểm kê về đất và tài sản trên đất cho 506/506 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên toàn tuyến.

- Về thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

+ Phòng Tài nguyên Môi trường đã thẩm điều kiện bồi thường, hỗ trợ: 6/18 trường hợp đất nông nghiệp giao theo NĐ 64/CP và đất khai hoang trồng rừng tại xã Hương Thọ; 7/32 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đủ điều kiện tại phường Hương Văn; các trường hợp còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với các xã, phường liên quan để xác nhận lại nguồn gốc sử dụng đất theo yêu cầu của phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân tiến hành rà soát 66 trường hợp có đất trồng lúa và đất trồng rừng; phối hợp với UBND phường Hương Xuân tiến hành rà soát 41 trường hợp có đất trồng lúa và đất trồng rừng; đang rà soát hồ sơ trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về nhà ở cho 40/57 hộ gia đình, cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện tại phường Hương Xuân, phường Hương Văn và xã Hương Thọ.

+ UBND thị xã đã có báo cáo xin ý kiến Hội đồng tư vấn tỉnh, UBND tỉnh về hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất đối với hộ ông Lê Minh Thảo và hộ ông Đinh Xuân Tuấn tại phường Hương Vân.

- Về phê duyệt giá trị: Đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất (10 đợt) với tổng giá trị là 14.376.906.000 đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành chi trả tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

- Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật: Sở Công thương, Sở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của 03 đơn vị (Trung tâm Viễn thông Hương Trà, Công ty TNHH NNMTV XD&CN TT- Huế và  Công ty Điện lực TT Huế) với tổng giá trị hỗ trợ di dời khoảng 13 tỷ đồng.

 - Về bàn giao mặt bằng: Đến nay, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công khoảng 10,0 km, trong đó: 8,3 km bàn giao trong năm 2019, 1,7 km bàn giao trong năm 2020. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức họp vận động 05 hộ dân xã Hương Thọ, trong đó: ông Trần Đình Sửu đã thống nhất bàn giao, ông Trần Bá Tịnh và 03 hộ ảnh hưởng Trạm trộn tại cầu Tuần đã tạm ứng tiền và các hộ đã chặt cây và di dời.

- Về GPMB các khu tái định cư:

+ Khu tái định cư Hương Thọ: UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện chủ đầu tư đang triển khai thi công.

+ Khu tái định cư Hương Xuân: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ.

* Ngoài ra, phòng Tài nguyên và Môi trường:                                                   

- Đang thẩm định điều kiện bồi thường các công trình, dự án sau: Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn (30 hộ bị ảnh hưởng); Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân (47 hộ ảnh hưởng), Đường Trung tâm xã Hương Toàn giai đoạn (13 hộ ảnh hưởng)

- Đang rà soát, tham mưu thị xã phê duyệt phương án bồi thường về đất và tài sản trên đất dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ (42 hộ ảnh hưởng).

4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 03 liệt sĩ được công nhận năm 2020.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm y tế thị xã, các chợ và các điểm kinh doanh tạm thời đóng cửa theo chỉ đạo của tỉnh và thị xã; kiểm tra xác minh việc khai thác cát trái phép gây sạt lở tại Dự án vườn BáchThảo, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (tại Cồn Lớn); đi thực tế danh mục các công trình dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp dân để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Hồ, Hương Văn; tổ chức buổi làm việc với các ngành để giải quyết các vướng mắc liên quan việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của ông Lê Văn Đôi.

- Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn thị xã (theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND thị xã) đã tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn nông thôn mới của các tiêu chí tại xã Hương Phong.

- Tổ chức họp dân lấy ý kiến, vận động truyên tuyền định hướng phát triển đối với các hộ dân có liên quan đến dự án Bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Bao Vinh theo kết luận 52/TB-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19: Tính đến ngày 20/3/2020 trên địa bàn thị xã có tổng số ca bệnh đang theo dõi y tế đối với các trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp (sốt, ho, khó thở, viêm phổi...) là 64 ca, trong đó: cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã 1 trường hợp, chuyển cách ly tại trường Quân sự tỉnh 1 trường hợp, cách ly tại nhà 18 trường hợp, theo dõi sức khỏe tại nhà 44 trường hợp.

- Tiếp tục quán triệt các văn bản cho các cơ quan, ban, ngành và đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu tối đa các tác hại do dịch bệnh gây ra; thực hiện việc cách ly y tế theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 839/BYT-DP ngày 23 tháng 02 năm 2020, Công văn số 868/BYT-DP ngày 24 tháng 02 năm 2020.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác giám sát tại cơ sở, yêu cầu hàng ngày, hàng giờ Chủ tịch các địa phương phải nắm được trên địa bàn mình có bao nhiêu người đến để phân loại đối tượng, tránh bỏ sót đối tượng, có phương án giám sát, theo dõi chặt chẽ các trường hợp đi từ vùng dịch trở về trên tinh thần có cách ứng xử phù hợp nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch; thường xuyên theo dõi công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng tại các địa phương; xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp đưa tin thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh cho toàn thể nhân dân.

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế thị xã và Trạm Y tế các địa phương luôn sẵn sàng giường bệnh, cơ sở vật chất, đảm bảo công tác hậu cần, các phương tiện bảo hộ và làm tốt công tác xử lý môi trường, chất thải y tế, chất thải sinh hoạt.

6. Công tác nội chính:

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến một số nội dung đơn của bà Phạm Thị Lộc; trú tại tổ dân phố 11, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

- Trật tự xã hội: không xảy.

- Tai, tệ nạn xã hội: không xảy ra.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 25 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 85 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 70 trường hợp; phạt tiền 23.550.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: Tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện 07 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 07 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1.750.000 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục 21 lượt, qua tuần tra chưa  phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 05 lượt, nhắc nhở 06 trường hợp vi phạm; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 06 lượt, qua tuần tra phát hiện 02 trường hợp khai thác cát trái phép (Hương Xuân).

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyềnvề dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid - 19 gây ra và chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

 - Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã./.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 236