Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công công trình: Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 31/03/2020

Thực hiện Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 16/03/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, các nhân và tổ chức bị ảnh hưởng GPMB để xây dựng công trình: Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà.

 

Ngày 29/03/2020 tại UBND phường Hương Văn, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Văn đã chủ động phân chia thời gian thành 5 đợt để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 51 hộ gia đình, các nhân và tổ chức với tổng giá trị 1.756.306.000 đồng theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã. Kết quả tất cả 51 hộ gia đình, các nhân và tổ chức đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công công trình.

 

Hương Thảo - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 195