Tìm kiếm thông tin
Giới thiệu về Hương Trà
Ngày cập nhật 25/09/2013

GIỚI THIỆU VỀ HƯƠNG TRÀ

Thị xã Hương Trà ở vị trí giữa trung độ của tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trong tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây; có tuyến quốc lộ 1a và tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua với chiều dài 12km, tuyến đường phía Tây thành phố Huế dài 19 km, có Quốc lộ 49a dài 6 km. Hương Trà có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 07 phường và 08 xã; với diện tích tự nhiên là 51.853,4 ha và 118.354 nhân khẩu. Trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của Thị xã là phường Tứ Hạ, cách thành phố Huế 15 km về phía Bắc.

Vùng đất này đã có nhiều dấu ấn của một đô thị như thương cảng Thanh Hà, phố cổ Bao Vinh; các di tích lịch sử - văn hóa, đền đài… kết nối với di sản Cố đô Huế và đặc biệt là sự đa dạng về địa hình, cảnh quan thiên nhiên phong phú. những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà đã nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ, thuận lợi; vượt qua khó khăn thử thách, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xa hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn đô thị hoá. Nhờ vậy, ngày 15/11/2011 Chính phủ ban hành nghị quyết số 99/nQ-CP về việc thành Thị xã  Hương Trà và các phường thuộc thị xã Hương Trà.

Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà đã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từng bước xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, thời gian qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực có bước phát triển. Giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 (giá so sánh 2010) tăng 15,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 1,38 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 7.250 tỷ đồng, tăng 1.980 tỷ đồng so giai đoạn 2011-2015.

Dịch vụ phát triển đa dạng, chất lượng được nâng lên, giá trị sản xuất tăng bình quân 18,2%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 19%/năm; giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu năm 2020 đạt 25 triệu USD, tăng 1,7 lần so năm 2015. Kết cấu hạ tầng thương mại được tăng cường; nhiều dự án kinh doanh dịch vụ mới có quy mô khá lớn đã đưa vào hoạt động; số cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh có bước phát triển khá nhanh. Hoạt động du lịch từng bước được mở rộng với nhiều hình thức. Chủ động lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch kết nối với các tuyến du lịch của tỉnh.

Các lĩnh vực dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải, nhà ở… phát triển nhanh, đóng góp vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của thị xã.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng ổn định, đúng định hướng. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng ngành khai khoáng, khai thác được lợi thế so sánh. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 16,9%/năm.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp đạt được nhiều kết quả. Cơ bản lấp đầy cụm công nghiệp Tứ Hạ cả 2 giai đoạn và cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp mộc mỹ nghệ Xước Dũ (Hương Hồ). Khu công nghiệp Tứ Hạ đã triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 quy mô 37ha.

Năng lực sản xuất các ngành công nghiệp được nâng lên; các doanh nghiệp có quy mô lớn, có thương hiệu tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường. Các làng nghề tiếp tục được củng cố, phát triển. Hình thành khu đô thị mới Ân Nam tại phường Hương An, đang lập thủ tục triển khai khu đô thị mới Hương Văn - Tứ Hạ và Hương Vinh.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện. Trong đó tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa. Giá trị sản xuất bình quân 2,9%/năm; các ngành trồng trọt và lâm nghiệp có tốc độ tăng khá. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh rau màu, cây ăn quả tập trung ở nhiều xã, phường. Chăn nuôi trang trại nhỏ và vừa, áp dụng công nghệ gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm phát triển khá tốt. Lâm nghiệp phát triển ngày càng bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhờ ứng dụng giống mới, kỹ thuật trồng, hình thức canh tác thâm canh. Duy trì độ che phủ rừng trên 60%...

Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 290 tỷ đồng, tăng bình quân 29,64%/năm. Chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, ưu tiên cho đầu tư phát triển.

Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, đã thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các thành phần kinh tế. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh; triển khai tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; khuyến khích hộ kinh doanh có tiềm lực chuyển sang thành lập doanh nghiệp. Các hợp tác xã nông nghiệp sau chuyển đổi đã dần thích nghi với cơ chế quản lý mới, đáp ứng phần lớn các dịch vụ cơ bản trong sản xuất nông - lâm nghiệp của người dân.

Bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân nâng cao, an ninh chính trị ổn định

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thị xã Hương Trà còn tập trung phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đẩy mạnh công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu khu trung tâm thị xã và các xã, phường. Hoàn thành quy hoạch chi tiết để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Tứ Hạ - Hương Văn, khu dân cư đô thị Hương Vinh và dự án Tây Nam phường Tứ Hạ... Đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%. Tăng cường chỉnh trang, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị; thực hiện đề án xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn ngày càng được đầu tư đồng bộ, tạo nên diện mạo mới, nổi bật là hạ tầng giao thông, các cơ sở giáo dục, trạm y tế, các thiết chế văn hóa - thể thao… Đến nay, có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt 19/19 tiêu chí đang đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng bộ Hương Trà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trọng tâm là Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo… nhờ vậy, lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, mạng lưới trường, lớp phát triển cả về số lượng và chất lượng, tiếp tục giữ vững phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững, ổn định.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.233