Tìm kiếm thông tin
Hương Văn sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 22/07/2019

Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2019 đối với các chi bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; đồng thời, trên cơ sở đó sẽ tập trung phân tích, thảo luận những mặt làm được và chưa làm được để tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục cho công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2019. 

 

Vào sáng ngày 05/7, tại hội trường UBND phường Hương Văn, Đảng bộ phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; đồng thời, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Hà Cảnh Lộc - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức thị ủy; các đồng chí chuyên viên phụ trách địa bàn; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN phường và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ phường.

Thay mặt Đảng bộ phường, đồng chí Nguyễn Xuân Chinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên quan tâm kiện toàn, bổ sung, thay thế đội ngũ cán bộ cấp ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Nội dung sinh hoạt đảng từng bước được đổi mới, chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vị trí, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng ngày càng được khẳng định, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng ngày càng được gắn chặt.

        Đảng bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng các cấp. Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng được các tổ chức đảng, cấp ủy và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc. Năng lực lãnh đạo, sức chiên đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao, tăng cường đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỹ cương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

        Nhìn chung đại đa số các đồng chí đảng viên đều thực hiện hoàn thành tốt nhiện vụ của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú ...

Về công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019 cơ bản đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Đảng ủy phường đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, đã thực hiện rà soát tình hình cán bộ, đảng viên tiến hành bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; thẩm tra, xét kết nạp 2 Đảng viên mới nâng tổng số Đảng viên toàn Đảng bộ lên 188 đồng chí; Đảng ủy đã tổ chức 6 cuộc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân các TDP; tổ chức biên soạn và ra mắt tập sách lịch sử Đảng bộ phường Hương Văn giai đoạn 1930 - 2015; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, các ý kiến tham gia đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; đặc biệt là những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Cảnh Lộc - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thị ủy đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Hương Văn  trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Ban chấp hành Đảng bộ phường cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng; quan tâm xây dựng củng cố bộ máy, công tác phát triển đảng viên.

Thay mặt Đảng bộ phường, đồng chí Phạm Văn Hy - Bí thư Đảng ủy phường đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể Đảng viên tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, tạo xung lực mới góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.177
Truy câp hiện tại 3.722