Tìm kiếm thông tin
Phát động thi đua thực hiện một số phong trào trong xây dựng phường văn minh đô thị
Ngày cập nhật 23/07/2019

Ngày 13 tháng 7 năm 2019, UBND phường Hương Xuân đã tổ chức phát động thi đua thực hiện một số phong trào trong xây dựng phường văn minh đô thị đến các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố trên toàn địa bàn.

 

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, quyết tâm xây dựng phường Hương Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong thời gian qua, phường Hương Xuân đã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trên toàn địa bàn, góp phần thay đổi diện mạo của đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào trào xây dựng cơ quan “Xanh – sạch – thân thiện – văn minh”; tuyến đường “Sáng – xanh - sạch - đẹp” gắn với Ngày Chủ nhật xanh; phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần” kết hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước.

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hướng tới là thay đổi nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ vệ sinh chung, của cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường; các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên "làm gương" chứ không "làm thay" trong công việc vệ sinh, bảo vệ môi trường; người dân thật sự là chủ nhân của phong trào. Hoạt động xây dựng cơ quan “Xanh – sạch – thân thiện – văn minh”; tuyến đường “Sáng – xanh - sạch - đẹp” gắn với Ngày Chủ nhật xanh; phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần” phải được nâng cao từ nhận thức đến thay đổi hành động, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, thay đổi phong tục, tập quán lạc hậu, không phát thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường tự nhiên, hạn chế tiết giảm lượng chất thải nguy hại, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ rừng, trồng cây xanh, tôn tạo cảnh quan, cải thiện chất lượng môi trường sống, kết hợp thực hiện các phong trào hài hòa giữa mục tiêu phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng phường Hương Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nội dung được Uỷ ban nhân dân phường phát động đến các cơ quan, đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ cơ quan, đơn vị đến tổ dân phố trên địa bàn phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, các tầng lớp nhân dân để hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, dần xóa bỏ các thói quen, nếp sống thiếu văn minh, thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố phải lồng ghép mục tiêu xây dựng xây dựng cơ quan “Xanh – sạch – thân thiện – văn minh”; tuyến đường “Sáng – xanh - sạch - đẹp” gắn với Ngày Chủ nhật xanh; phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần” vào trong các hoạt động có tính chất cộng đồng, cuộc vận động, hội thi, lễ hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách để tạo sự lan tỏa của phong trào, khuyến khích xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả để cho phong trào đi vào chiều sâu.

- Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, mà đi đầu là sự gương mẫu của lãnh của các cơ quan, đơn vị; tăng cường giáo dục, dần hình thành ý thức trong học sinh và các tầng lớp nhân dân  về bảo vệ môi trường nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

- Tiếp tục duy trì ra quân thực hiện có hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh vào sáng chủ nhật hàng tuần tại các tổ dân phố; vào sáng thứ Hai đầu tuần trước giờ chào cờ hoặc cuối giờ làm việc vào các chiều thứ Sáu đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Yêu cầu hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông, các vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần để chứa nước, thức ăn, đồ uống tại cơ quan, công sở; đồng thời khuyến khích nhân dân cùng hưởng ứng thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của phong trào cùng với việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tiếp tục phát triển các mô hình mới, duy trì và nhân rộng các mô hình đã thực hiện nhằm góp phần xây dựng hiệu quả phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hoá”, “Gia đình văn hóa”, xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, xây dựng các tuyến đường hoa, phong trào“ Sử dụng giỏ sách đi chợ để không dùng túi ni lông sử dụng 01 lần”, mô hình “ Thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật”...

Theo đó, Uỷ ban nhân dân phường đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể và các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố trên địa bàn thống nhất ký kết thi đua thực hiện đó là:

1. Đối với cơ quan, đơn vị

Vai trò chủ thể là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị gồm cơ quan phường, 02 HTX NN, các trường học, trạm y tế, công an và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường:

- Trong khuôn viên cơ quan được trồng cây xanh, cây bóng mát, trồng cỏ đậu, cây cảnh hài hòa và phù hợp với tổng thể công trình của cơ quan; Trồng cây cảnh, hoa trong các chậu đặt tại vị trí trích hợp trên hành lang, trong các phòng làm việc; Thường xuyên chăm sóc như: nhổ cỏ, tưới nước và định kỳ bón phân, phát quang, cắt tỉa đảm bảo cây phát triển xanh tốt.

- Hằng ngày, tổ chức quét dọn vệ sinh, chăm sóc cây, hoa trong và ngoài khuôn viên cơ quan, đơn vị do công đoàn hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị điều hành, đồng thời hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh. Đối với công trình trụ sở, văn phòng làm việc phải quét dọn, lau chùi sạch sẽ, bố trí trang thiết bị phù hợp, gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp, khoa học; bố trí thùng đựng rác đảm bảo vệ sinh và định kỳ đưa rác ra tập trung tại điểm gom theo quy định.

- Tuyệt đối không hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc phong trào “Chống sản phẩm nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải chấp hành thời gian làm việc, mang trang phục theo đúng quy định. Có ý thức tổ chức kỷ cương, kỷ luật hành chính; tôn trọng, lắng nghe, nhiệt tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của tổ chức, cá nhân. Luôn thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, thực hiện có hiệu quả công tác lập lại trật tự vỉa hè, lề đường; vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, tăng cường thực hiện xã hội hoá xây dựng các tuyến điện chiếu sáng trục đường chính, ngõ phố; trồng cây xanh tạo thêm nhiều không gian xanh, điểm xanh công cộng; vận động các hộ kinh doanh sử dụng các vật dụng thu gom rác và bỏ rác đúng nơi quy định; kiên quyết xử lý những trường hợp tự cơi nới, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, treo, dán quảng cáo sai quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, tuyệt đối không đốt rác thải, vật thải tùy tiện sau thu gom, thu hoạch.

2. Đối với các tổ dân phố

- Tổ chức vận động nhân dân lồng ghép nội dung cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư  vào trong hương ước, quy ước văn hoá của làng, tổ dân phố. Triển khai công bố rộng rãi về những hình ảnh không đẹp về vệ sinh môi trường để nhắc nhở, chấn chỉnh hành vi xả rác thải bừa bãi, thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Vai trò chủ thể thực hiện phong trào là lực lượng người dân do Trưởng ban công tác mặt trận chủ trì. Vào Chủ nhật đầu tháng, tổ chức vận động, nhắc nhở các hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tham gia làm vệ sinh, thu gom rác, nhổ cỏ, phát quang cây cối, trồng cây làm tường rào tại khuôn viên nhà mình ở các tuyến đường đã đăng ký “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Ngoài ra, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình quét dọn, vệ sinh, làm sạch đẹp tại nơi mình sinh sống.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần tại các tổ dân phố. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, , xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo sai quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu; hạn chế đốt và rãi vàng mã, thực hiện việc đốt vàng mã đảm bảo vệ sinh, an toàn và đúng quy định; sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi nilon sử dụng một lần; thực hiện đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Trong đó đặc biệt thực hiện chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, phải được gắn kết với hoạt động của cộng đồng dân cư.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng đảm bảo thời gian quy định vào các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước.

- Huy động nguồn lực trong nhân dân để lắp điện chiếu sáng công cộng. Xây dựng các tuyến đường hoa tại các tuyến đường chính, ngõ phố trên địa bàn tạo khung cảnh khang trang, sạch đẹp.

- Sau các đợt thiên tai như mưa lớn, bão, lũ... các TDP cần chủ động phương án xử lý môi trường, tránh tình trạng tồn đọng rác thải, ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

 Việc tổ chức phát động thi đua thực hiện một số phong trào trong xây dựng phường văn minh đô thị là một trong những mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh góp phần thực hiện Đề án “Chủ nhật xanh” của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung được phát động, Uỷ ban nhân dân phường cũng đã lãnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố trên địa bàn phường căn cứ vào nội dung đã ký cam kết và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện phong trào để tạo hiệu ứng và có hiệu quả.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.597