Tìm kiếm thông tin
Hương Xuân - kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 23/07/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, từ đó tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt được một số kết quả tích cực.

 

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trong 6 tháng đầu năm 2019, phường Hương Xuân đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt được những kết quả nổi bậc:

* Về phát triển kinh tế:

+ Phát triển dịch vụ: Hoạt động dịch vụ thương mại được đầu tư phát triển cải tiến hơn trước, đặc biệt là về quy mô, chất lượng dịch vụ và sản phẩm hàng hoá; việc đầu tư vốn để mở rộng kinh doanh được các doanh nghiệp, chủ cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện trong đó chủ yếu tập trung thế mạnh trên các loại hình kinh doanh chính như ăn uống giải khát, vận tải, vật liệu xây dựng, mua bán hàng hóa nông sản phẩm...Trên địa bàn hiện nay có 02 doanh nghiệp và 352 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại được phân bố phát triển mạnh tại các điểm trung tâm phường ở dọc đường Lý Nhân Tông, đường Lê Đức Thọ, đường Kim Phụng, Bùi Điền... đây là những vị trí được đánh giá tiềm năng, thế mạnh trong phát triển dịch vụ của địa phương. Hoạt động dịch vụ của các HTX NN trên địa bàn duy trì hoạt động có hiệu quả, cung cấp đảm bảo các hoạt động dịch vụ đầu vào trong sản xuất nông nghiệp cho nhân dân. Ước giá trị sản xuất ngành dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt 94,075 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,62%.

+ Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: Trên địa bàn hiện nay đang có 07 Công ty TNHH hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, trong đó có 03 công ty kinh doanh kết hợp 02 lĩnh vực mộc mỹ nghệ và xây dựng, có 199 cơ sở, hộ cá thể hoạt động trên nhiều ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực chính như: Xây dựng, cơ khí, đúc bờ lô, may mặc, mộc mỹ nghệ, đan lát, dày da,... Ước giá trị sản xuất ngành CN-TTCN và xây dựng trong 6 tháng đầu năm đạt 60,731 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,38%.

+ Phát triển nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản: Trên lĩnh vực nông nghiệp, vụ Đông Xuân 2018-2019 toàn phường gieo cấy 248,3 ha lúa, năng suất bình quân đạt 60,76 tạ/ha, giảm 0,37 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2017-2018, sản lượng đạt 1.523,4 tấn; cơ cấu giống chủ yếu là Khang Dân và HT1, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 100%. Đã sử dụng mô hình 3 giảm 3 tăng trên 05 ha diện tích lúa Khang Dân ở vùng Cựa Trộ, năng suất lúa ước đạt 62 tạ/ha. Tiếp tục thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đối với cây lúa tại vùng Cựa Trộ với diện tích 02 ha, năng suất ước đạt khoảng 44 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.731,35. tấn. Vụ Hè Thu năm 2019, diện tích gieo trồng 268 ha và tiếp tục đưa vào sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 02 ha tại vùng Cựa trộ.

Cây lạc: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 165 ha, do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài đã gây thiệt hại rất lớn diện tích lạc trên địa bàn gồm 85,83 ha, chủ yếu bị chết cháy, trong đó tỷ lệ thiệt hạ trên 70% là 66,3ha, tỷ lệ thiệt hại từ 30 – 70% là 19,08 ha, tỷ lệ thiệt hại dưới 30% là 0,45 ha, năng suất lạc bình quân dự ước đạt khoảng 16,8 tạ/ha, giảm 10,2 ha so với vụ Đông Xuân 2017-2018; riêng đối với 20 ha diện tích lạc chuyển đổi năng suất đạt rất cao, bình quân ước 31 tạ/ha.

Cây sắn: Đã trồng 169 ha, do ảnh hưởng của thời tiết năng nóng kéo dài nên cây sắn sinh trưởng và phát triển chậm.

Rau màu: Bà con đã gieo trồng các loại như đậu Cô ve, cải, ngò, tầng ô, dưa leo, mướp, bầu, bí, hành, kiệu và một số loại cây trồng khác như ớt, ngô, kê với diện tích khoảng 65 ha.

- Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 485 hộ gia đình có diện tích lạc vụ Đông Xuân 2018-2019 bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài trên tổng số diện tích 85,83 ha.

- Về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: Đã thực hiện một số mô hình dự án nhằm đánh giá tính thích nghi của các loại cây trồng, từng bước nhân rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất như: Đã sử dụng mô hình 3 giảm 3 tăng trên 05 ha diện tích lúa Khang Dân ở vùng Cựa Trộ; thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đối với cây lúa tại vùng Cựa Trộ với diện tích 02 ha. Hiện nay, đang phối hợp với Trạm khuyến Nông Lâm Ngư thực hiện thí điểm mô hình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh bằng bẩy dính trên cây hành lá cho 5 hộ tại TDP Xuân Tháp với tổng diện tích 200m2. Việc triển khai tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn phường được thực hiện thường xuyên. Trong năm Hội Nông dân phường, các HTXNN phối hợp với các tổ chức đã triển khai 05 lớp tập huấn với 240 lượt người tham gia.

- Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Duy trì phát triển ổn định vùng chuyên canh rau màu các loại với diện tích 30 ha. Trong 6 tháng đầu năm tiếp tục đã chuyển đổi trên 20,24 ha đất sản xuất lúa 2 vụ và 0,48 ha đất sản xuất lúa 1 vụ kém hiệu quả ở các vùng Đưng Liểu Thượng, Bụi Tràm, Mồ Bới sang trồng lạc; 4 ha diện tích đất mặt nước, đất trồng lúa thấp trũng năng suất thấp sang trồng sen, nâng diện tích trồng sen toàn phường lên hơn 10,7 ha. Mô hình trồng ổi được bà con quan tâm đầu tư phát triển, trong 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển đổi trên 3,5 ha đất trồng lúa sang trồng ổi ở Họ Hữu, Bụi Tràm, Tiên tiến, Cồn Hàng, Xóm Tháp, nâng diện tích đất trồng ổi trên địa bàn lên hơn 36,5 ha, từng bước xây dựng thương hiệu ổi thương phẩm của địa phương. Ước giá trị kinh tế mang lại từ mô hình kinh tế trồng ổi đạt hơn 80 triệu đồng/ha. Các mô hình trồng cây cảnh, trồng hoa, phát triển kinh tế vườn được bà con nhân dân tiếp tục đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ước giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 47,7 triệu đồng.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 70 con, bò 75 con, dê 140 con, lợn 3.816 con (trong đó lợn nái 788 con, lợn con theo mẹ 1.161 con), tổng đàn gia cầm 17.370 con. Công tác tiêm phòng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Hiện nay đã tiến hành tổ chức tiêm Vắc xin dại chó năm 2019 đạt 663/692 con, tỷ lệ 95,8%; tiêm vắc xin tụ huyết trùng 80/135 liều, đạt tỷ lệ 59,27%; vắc xin tam liên lợn 1.150/2.655 con, đạt tỷ lệ 43,3%. Tuy nhiên do ảnh hưởng của việc bùng phát dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn phường đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất chăn nuôi của bà con nhân dân. Công tác phòng chống dịch được UBND phường chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt và đã kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc, tính đến tại thời điểm ngày 15/6/2019 toàn phường đã có 35 con lợn (18 lợn nái, 13 lợn thịt, 4 lợn con) chết do bệnh dịch tả lợn Châu Phi và đã thực hiện tiêu huỷ.

Về nuôi trồng thủy sản có 241 hộ nuôi cá lồng với số lượng 380 lồng cá và 19 hộ nuôi cá ao hồ với diện tích 6,8 ha. Ước tổng sản lượng cá thu hoạch trong 6 tháng đầu năm đạt trên 150 tấn.

- Lâm nghiệp: Duy trì ổn định diện tích trồng rừng trên địa bàn với 399,9ha.

 Ước giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 38,693 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20%.

+ Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường: Công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không có trường hợp lấn chiếm hoặc sử dụng đất sai quy định. Đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018.  Đã xây dựng hoàn thành Phương án quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp do UBND phường quản lý. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 06 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn phường đã cấp đổi được 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất trên địa bàn phường đã được cấp, đổi đến tại thời điểm hiện nay như sau: Đất ở, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 287/392 giấy đạt tỷ lệ 73,21%, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 697/1333 giấy đạt tỷ lệ 52,29%; đất tổ chức 10/12 giấy; đất tín ngưỡng 90/108 giấy; đất nuôi trồng thủy sản 17/17 giấy; đất nông nghiệp cấp mới 166/176 giấy, đất nông nghiệp cấp đổi 4391/5927 giấy.

- Bảo vệ môi trường: Duy trì hoạt động của Tổ bảo vệ tài nguyên cát trên sông Bồ. Trong 6 tháng đầu năm, đã bắt và xử phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép với số tiền 10.000.000đ.

Thường xuyên tổ chức các đợt ra quân để tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, duy trì có nề nếp công tác thu gom rác thải, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 102 chuyến vận chuyển với khối lượng 510 tấn. Đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 gắn với công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự công cộng, đảm bảo an toàn lưới điện, các phong trào xây dựng cơ quan xanh - sạch - thân thiện - văn minh, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp,  Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn phường; phát động trong toàn dân thực hiện chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”.

+ Đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản: Trong 6 tháng đầu năm có 03 công trình chính và 6 hạng mục sửa chữa nhỏ đã đầu tư xây dựng hoàn thành, 06 công trình đang được thi công và 06 công trình chuẩn bị thi công, ước tổng vốn đầu tư 23.039,757 triệu đồng, gồm: Các công trình đã thi công, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng Mặt Trời tại phường Hương Xuân, đường bê tông ngõ phố tổng chiều dài 632m, kiên cố mạng lưới phục vụ phòng chống thiên tai và các hạng mục sửa chữa nhỏ khác. Các công trình đang thi công, Đường GTNĐ nối Cống Thủ Sắt đến Bàu Tháp, hệ thống thoát nước nối đường 19/5 - Bùi Điền, đường GTNĐ vùng Bại-TDP Thanh Lương 2, Thanh Lương 3, đường bê tông giao thông nối đường Kim Phụng đến xóm Khê, nâng cấp mở rộng đường Xóm Khê (đoạn nối từ đường Lê Thuyết đến phường Hương Văn), đường GTNĐ Vùng Trạng Tây Xuân (GĐ1). Các công trình chuẩn bị thi công, đường BTGT Đường ngang Đặng Huy Trứ, đường bê tông giao thông nội đồng kết hợp dân sinh nối đường Trà Kệ và cống Đạt Đạt, nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Trung (Đoạn từ cầu ông Ân đến nhà cộng đồng GĐ1), san nền Trường MN Hương Xuân 1 (Giai đoạn 1), trường Mầm non Hương Xuân 1, nhà xe học sinh kết hợp hoạt động ngoài giờ Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn.

Hiện nay đang triển khai thực hiện các công trình dự án lớn trên địa bàn gồm: Dự án công trình nâng cấp, mở rộng đường 19/5 (Trà Kệ), Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự án Kè chống sạt lở sông Bồ đoạn qua xã Phong An, Phong Sơn thuộc huyện Phong Điền và các phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Xuân, Hương Toàn thuộc thị xã Hương Trà.

+ Tài chính, ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên trên địa bàn phường ước thực hiện 4.729,571 triệu đồng,  đạt 84% so dự toán, trong đó: Thu đấu giá tiền sử dụng đất 1.841,737 triệu đồng, đạt 184% chỉ tiêu giao; thu thường xuyên tại phường 340,302 triệu đồng; thu các loại thuế 51,155 triệu đồng; thu phí lệ phí, phạt và thu khác 27,787 triệu đồng; thu các quỹ: Tổng thu 78,32 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu giao, gồm: Qũy khuyến học 53,4. triệu, đạt 100% KH; Qũy đền ơn đáp nghĩa 24,92 triệu, đạt 100% KH. Thu giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải 68,566 triệu đồng, đạt 12% KH.

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước 3.024,419 triệu đồng, đạt 65,8% so dự toán.

* Về văn hoá xã hội:

+ Giáo dục-Đào tạo: Các trường học đã hoàn thành kế hoạch năm học 2018-2019, kết quả số lượng học sinh toàn phường duy trì 1.495/1.506 em (giảm 11 học sinh trường THCS), đạt tỷ lệ 99,3%. Tỷ lệ huy động học sinh đầu cấp đạt 100%. Về chất lượng mũi nhọn: Toàn phường có 58 em thi đạt 66 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi và giao lưu do tỉnh và thị xã tổ chức, trong đó có 03 giải tỉnh và 63 giải thị xã gồm trường Tiểu học số 1 có 11 em thi đạt 12 giải cấp thị xã; trường TH số 2 có 15 em thi đạt 02 giải cấp tỉnh 15 giải cấp thị xã; trường THCS có 32 em thi đạt 01 giải cấp tỉnh và 36 giải cấp thị xã.

Chất lượng đại trà: Cấp Tiểu học số học sinh hoàn thành chương trình 583/583 học sinh đạt tỷ lệ 100%, trong đó trường Tiểu học số 1 hoàn thành về chương trình, về năng lực và phẩm chất có 205/205 học sinh đạt 100%. Trường Tiểu học số 2 hoàn thành chương trình, về năng lực và phẩm chất có 378/378 học sinh đạt 100%. Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn về học lực giỏi có 115/457 học sinh đạt 25,2%; khá có 172/457 học sinh, đạt 37,6%; về hạnh kiểm loại tốt 413/457 học sinh, đạt 90,4%; loại khá có 36/457 học sinh, đạt 7,9%. Trường Mầm non huy động nhóm trẻ 118/388, đạt tỷ lệ 30,41%; nhóm mẫu giáo 337/350, đạt 96,28%, trong đó trẻ 5 tuổi là 110/110, đạt 100%; tỷ lệ chuyên cần 96,8%. Chất lượng nuôi dạy trẻ, đối với nhóm trẻ, trẻ thấp còi 1/118, tỷ lệ 0,85%, không có trẻ suy dinh dưỡng cân nặng, trẻ thừa cân so với tuổi 8/118, tỷ lệ 6,78%; nhóm mẫu giáo, trẻ suy dinh dưỡng cân nặng 8/337, tỷ lệ 2,37%; suy dinh dưỡng thấp còi 10/337, tỷ lệ 2,96%, trẻ thừa cân so với tuổi 8/337, tỷ lệ 2,37%; đạt 100% cháu ngoan Bác Hồ.

Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy và học tiếp tục được đầu tư, xây dựng, trang cấp; chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo cho công tác dạy và học.

+ Y tế-Dân số: Duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trong 6 tháng đầu năm đã khám chữa bệnh cho 4.259 lượt người, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 02 đợt/14 cơ sở, giám sát lễ hội 16 lượt, kết quả không có trường hợp vi phạm. Đã thực hiện hoàn thành công tác tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2019.

Duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ, tỷ lệ CPR 721/1.307, đạt 55,2 %, giảm 3,8% so với cuối năm 2018; số trẻ sinh ra 52 cháu, trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 8 cháu chiếm 15,4 %, tăng 6,2% so với cuôi snăm 2018. Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 25/543 cháu chiếm tỷ lệ 4,6 %, so cùng kỳ năm trước giảm 0,6%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng 207/272 trẻ, đạt 76,1%, duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

+ Văn hoá-Thông tin: Tiếp tục duy trì hoạt động của Đài truyền thanh phường, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị lớn của quê hương, đất nước.

Tổ chức đoàn khảo sát thực tế hiện trạng Phế tích Tháp Đôi Liễu Cốc để đề xuất hạng mục đầu tư thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của di tích. Đã tổ chức tham gia giải đua ghe truyền thống cấp thị xã, đạt giải Nhất.Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hoá trên địa bàn.

+ Chính sách xã hội: Đã tiếp nhận và trao kịp thời quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh, Thị xã, Phường và của các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ thiện cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất với tổng số 1.307 xuất với số tiền 307.550.000đ. Trong 6 tháng đầu năm có thêm 02 mẹ VNAH đã có quyết định truy tặng của Chủ tịch nước, nâng tổng số bà mẹ VNAH trên địa bàn phường đã được công nhận là 47 mẹ (trong đó 01 mẹ còn sống, 46 mẹ đã từ trần). Đồng thời Chủ tịch nước cũng đã có quyết định tặng thưởng Huân chương độc lập cho 01 trường hợp, nâng tổng số hồ sơ được tặng thưởng huân chương độc lập đã có quyết định của Chủ tịch nước trên địa bàn phường là 13 trường hợp, còn lại 01 trường hợp chưa có quyết định.

Về công tác Bảo trợ xã hội: Đã họp hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật thông qua 10 trường hợp hồ sơ với kết quả 04 trường hợp khuyết tật đặc biệt nặng, 06 trường hợp khuyết tật nặng. Hiện đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cấp trên giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 10 trường hợp.

Triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, đến nay đã có 05 hộ hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn lại 02 hộ đang triển khai thực hiện.

Về lao động – việc làm và tham gia BHYT, BHXH tự nguyện: Đã giới thiệu 17 người lao động đăng ký học nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên  thị xã Hương Trà, 10 trường hợp người khuyết tật đăng ký học nghề tại Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người tàn tật. Trong 6 tháng đầu năm, qua rà soát, tổng hợp thông tin lao động năm 2019 trên địa bàn phường với tổng số lao động tham gia làm việc là 6.235 người, số lao động qua đào tạo là 3.959 người, chiếm tỷ lệ 63,5%, số lao động tham gia vào lĩnh vực phi nông nghiệp là 4.894 lao động, chiếm tỷ lệ 78,5%.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động  trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm đã có 8 lao động tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mang lại thu nhập lớn cho gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng tổng số lao động trên địa bàn tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài lên 42 lao động.

- Đã vận động tuyên truyền người dân trên địa bàn phường tham gia Bảo hiểm y tế, đến nay có 8.851/9.397 người tham gia Bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 94,2%.

* Phát triển và xây dựng phường văn minh đô thị

+ Quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: Tiếp tục thực hiện quy hoạch phân lô dân cư tổ dân phố Trung Thôn và quy hoạch phân lô đất ở xen ghép TDP Thanh Tiên. Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng trường Mầm non Hương Xuân 1.

- Công tác chỉnh trang đô thị, ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng và đảm bảo hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn được triển khai thực hiện thường xuyên. Nhìn chung các công trình xây dựng trên địa bàn thực hiện tuân thủ theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện tốt việc hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng các công trình dân sinh, từ đầu năm đến nay đã hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng và được UBND thị xã Hương Trà cấp phép cho 27 trường hợp (16 GPXD chính, 11 GPXD có thời hạn).

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào hiến đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình phúc lợi trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm, nhân dân đã tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất với tổng diện tích 4.519,1 m2 để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình như công trình GTNĐ nối cống Thủ Sắt đến Bàu Tháp diện tích đất hiến 1.965,1m2, GTNĐ vùng Bại 1854,4 m2, công trình hệ thống thoát nước nối 19/5-Bùi Điền và BTGT đường Ngang Đặng Huy Trứ 338,7 m2, bê tông GTNĐ nối Kim Phụng đến Xóm Khê 360,9 m2...

Đối với chủ trương phát động phong trào trong nhân dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường ngõ phố đảm bảo nền đường rộng 6m được bà con nhân dân tiếp tục hưởng ứng tích cực, trong 6 tháng đầu năm đã mở rộng 1 tuyến với với chiều dài 451m, nhân dân đã tự nguyện hiến đất với tổng số diện tích 451m2 và tài sản trên đất, đóng góp bằng tiền mặt, ngày công lao động đắp đất cấp phối san nền với tổng kinh phí hơn 25.000.000đ. Nâng tổng số ngõ phố mở rộng trên toàn phường lên 38 ngõ với tổng chiều dài 12,860km, tổng số diện tích đất hiến 11.4885 m2. Về xây dựng bê tông ngõ phố, trong 6 tháng đã được đầu tư xây dựng 02 tuyến với tổng chiều dài 632m với tổng kinh phí 585,580 triệu đồng, nâng tổng số ngõ phố được đầu tư bê tông trên địa bàn phường lên 10 tuyến với tổng chiều dài 3,039km. Về xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, trong 6 tháng đầu năm tiếp tục đầu tư xây dựng điện chiếu sáng cho 4 tuyến đường với tổng chiều dài 1.677m; nâng tổng số tuyến đường được lắp điện chiếu sáng trên toàn phường lên 73 tuyến với tổng chiều dài 13.699m.

+ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: Để thực hiện đạt mục tiêu xây dựng phường văn minh đô thị theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được UBND phường đẩy mạnh thực hiện đã tạo bước tiến mạnh mẽ, từng bước đáp ứng những tiêu chí cần có của một phường văn minh đô thị. Cụ thể địa phương đã chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án về chỉnh trang đô thị như nâng cấp, mở rộng, xây dựng bê tông các tuyến giao thông trên địa bàn, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng; trong 6 tháng, đã có 03 công trình chính và 6 hạng mục sửa chữa nhỏ đã đầu tư xây dựng hoàn thành, 06 công trình đang được thi công và 06 công trình chuẩn bị thi công, ước tổng vốn đầu tư 23.039,757 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ để thực hiện một số dự án lớn được đầu tư xây dựng trên địa bàn từ nguồn vốn đầu tư của cấp Trung ương, tỉnh...

+ Xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hoạt động phong trào thiết thực. Đối với các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng “Cơ quan Xanh – Sạch – Thân thiện – Văn minh”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn; thường xuyên triển khai, thực hiện công tác tổng dọn vệ sinh cảnh quan, môi trường trong khuôn viên cơ quan, trường học, trồng cây xanh, tạo nên không gian thoáng đãng, đẹp mắt. Các phòng làm việc luôn sạch sẽ, tài liệu được sắp xếp gọn gàng, tạo nên mỹ quan, góp phần kích thích cán bộ, công chức làm việc hiệu quả. Không chỉ quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, mỹ quan của cơ quan, UBND phường còn đặc biệt quan tâm đến xây dựng môi trường văn hóa nơi công sở, phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

Đối với khu dân cư phát động rộng rãi phong trào xây dựng các tuyến đường văn minh Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Theo đó, việc duy trì thường xuyên ra quân đồng loạt hàng tuần vào sáng Chủ nhật đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia với các hoạt động như  ra quân xử lý các điểm về ô nhiễm môi trường, dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt cây mai dương, phát quang bụi rậm, bóc tách quảng cáo rao vặt không đúng quy định, lập lại trật tự vỉa hè, lề đường, tổ chức trồng cây xanh ở nhiều khu vực... Bên cạnh đó việc duy trì hoạt động có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và một số phong trào, mô hình khác trên địa bàn mà trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN của địa phương.

* Nội chính:

+ Quốc phòng-An ninh: Đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, mật phục giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Hoàn thành kế hoạch tổ chức mở lớp giáo dục chính trị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4; tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2019 do thị xã tổ chức. Đã biên chế lực lượng dân quân theo chỉ tiêu 109 đ/c đảm bảo chất lượng, số lượng; trong biên chế đã thực hiện việc cho ra và kết nạp vào lực lượng dân quân nòng cốt năm 2019 đảm bảo theo quy định. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân trong độ tuổi 17 cho 73/73 thanh niên đạt tỷ lệ 100%, phúc tra độ tuổi 18-25 SSNN 490 thanh niên. Thực hiện tốt công tác giao quân đợt I/2019 gồm 12/12 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao. Về thực hiện chính sách hậu phương quân đội: Thăm hỏi và tặng quà cho 13 gia đình có quân nhân đang tại ngũ với tổng số tiền 1.300.000đ, gặp mặt tặng quà cho 12 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt I/2019 với tổng số tiền 14.400.000đ.

- An ninh: Tình hình an ninh chính trị ổn định. Về trật tự xã hội: Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xảy ra 01vụ/01 đối tượng vi phạm hành chính theo Nghị địng 167, Công an phường đã tham mưu ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.250.000đ. Về trật tự an toàn giao thông: Được giữ vững ổn định tình hình. Đã tổ chức 48 lượt tuần tra kiểm soát TTATGT đường bộ, nhắc nhỡ 20 trường hợp vi phạm. Đã hoàn thành công tác kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư trên toàn địa bàn phường với 2.166 hộ và 9.422 nhân khẩu. Tổ chức sơ kết 5 năm mô hình Liên đội tự quản về TTATGT và nói không với Ma tuý tại trường THCS Nguyễn Khánh Toàn.

+ Tư pháp: Tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch 293 trường hợp; chứng thực 990 trường hợp. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân nắm bắt. duy trì đảm bảo công tác tiếp công dân vào ngày thứ Năm hàng tuần. Về công tác tiếp nhận đơn thư, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết hoàn thành 01 đơn thư của công dân gửi đến UBND phường.

+ Công tác cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc quy định; Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân luôn tuân thủ quy trình và tiến độ thời gian. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của thị xã, tỉnh; duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại cơ quan phường. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND phường đã tổ chức một đợt rà soát văn bản QPPL vào ngày 16/01/2019 và đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND phường ban hành năm 2018 đã hết hiệu lực thi hành gồm 03 Nghị quyết.

 Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai rõ ràng bằng các văn bản của nhà nước quy định cụ thể kể cả các biểu mẫu cũng như những khoản phí và lệ phí giúp cho công dân nắm bắt thông tin và thuận lợi trong thực hiện.

+ Xây dựng chính quyền: Duy trì tốt và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức phường. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đã thực hiện công tác luân chuyển công chức phường đối với 02 trường hợp phụ trách chức danh công chức Tài chính – Kế toán và công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị - Môi trường phường (phụ trách lĩnh vực Địa chính).

Đã xây dựng Đề án sáp nhập tổ dân phố thuộc phường Hương Xuân, theo đó thực hiện sáp nhập TDP Thanh Khê với TDP Thượng Thôn thành 01 TDP được đặt tên là TDP Thượng Khê và giữ nguyên các TDP còn lại; sau sáp nhập phường Hương Xuân còn lại 08 TDP và hiện nay đang chở quyết định phê duyệt của cấp trên.

Công tác phối hợp giữa Chính quyền-Mặt trận, các đoàn thể được duy trì thường xuyên, luôn bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển KTXH-QPAN để vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.         

Những thành quả đạt được nêu trên là kết tinh của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, UBND phường đã huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện mọi mặt đời sống cho nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định; cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo đẩy mạnh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin từng bước góp phần hướng đến thực hiện đạt mục tiêu quyết tâm xây dựng phường Hương Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 280