Tìm kiếm thông tin
Đảng ủy xã Hương Phong sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 25/07/2019

Ngày 19/7/2019 tại hội trường nhà văn hóa xã Hương Phong, Đảng ủy xã Hương Phong tiến hành hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và tiển khai nhiệm vụ 06 còn lại trong năm 2019.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”,”tự chuyển hóa trong nội bộ”. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đều được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc kiểm tra, giám sát được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Đến nay trên toàn địa bàn có 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 06 chi bộ cụm dân cư, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế với  159 đảng viên.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy cũng đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 mà đảng ủy đã đề ra.

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.614