Tìm kiếm thông tin
Kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã Hương Toàn năm 2019
Ngày cập nhật 02/08/2019

Sáng ngày 26/7/2019, tại nhà văn hóa xã Hương Toàn, Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” thị xã Hương Trà đã có cuộc kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” của xã Hương Toàn.

 

Tham dự cuộc họp, về phía thị xã có Ông Nguyễn Hải Trường- Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. Phía xã có Bà Đặng Thị Hương- Phó chủ tịch UBND xã- Phó Ban Chỉ đạo. Cùng các đồng chí là thành viên của Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” xã Hương Toàn.

Tại cuộc họp, Bà Đặng Thị Hương- Phó chủ tịch UBND xã- Phó ban chỉ đạo đã thay mặt Ban chỉ đạo thông qua báo cáo tình hình thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Hương Toàn năm 2019.

Báo cáo nêu rõ trong năm 2019, Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” xã Hương Toàn đã trực tiếp tham mưu cho UBND xã kiện toàn Quyết định thành lập Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” xã gồm 18 đồng chí, trong đó đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng Ban chỉ đạo. Ngoài ra Ban chỉ đạo còn tham mưu về Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban chỉ đạo. Đặc biệt, năm 2019 là năm thực hiện bình xét GĐVH, thôn văn hóa theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo đã tham mưu đắc lực cho UBND xã, hỗ trợ 12 Ban vận động thôn thực hiện quy trình đăng ký theo đúng quy định. Cụ thể toàn xã có 2.804 hộ tham gia đăng ký GĐVH năm 2019, đạt tỷ lệ 100%. Có 12/12 thôn đăng ký thôn văn hóa, đạt 100%. Đồng thời báo cũng nêu rõ về những mặt khó khăn, hạn chế của địa phương và đưa ra những ý kiến kiến nghị đề xuất đối với cấp trên.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Trường- Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã ghi nhận những cố gắng của Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” xã. Đặc biệt là việc thực hiện đúng quy định đối với việc bình xét GĐVH, thôn văn hóa. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cần quan tâm, hỗ trợ hơn nữa để các Ban vận động thôn có thể thực hiện tốt việc bình xét GĐVH, thôn văn hóa. Phát huy tinh thần trách nhiệm, vận động bà con nhân dân tham gia xây dựng văn hóa nông thôn mới, đưa phong trào “TDĐKXDĐSVH” của xã Hương Toàn nói riêng và thị xã Hương Trà nói chung ngày càng lớn mạnh.

 

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.617