Tìm kiếm thông tin
Tập huấn truyền thông về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu tại xã Hương Phong
Ngày cập nhật 27/08/2019

Nằm trong khuôn khổ dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ nhằm hướng đến bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, phát triển miền núi, cũng như tăng cường bảo vệ môi trường trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, vào ngày 13/8/2019 tại hội trường nhà văn hóa xã Hương Phong, Ban quản lý dự án Trường Sơn Xanh tiến hành mở lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho các học viên đại diện 06 thôn trên địa bàn xã Hương Phong.

 

Tại lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt tổng quan về truyền thông và một số kỹ năng cần thiết của người làm công tác truyền thông trực tiếp; kỹ năng thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, những nguy cơ và tác động xấu của biến đổi khí hậu, kỹ năng ứng phó trước, trong và sau khi có thiên tai xảy ra. Sau khi kết thúc lớp học, các học viên tiến hành đến từng hộ gia đình để truyền thông về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cũng như một số biện pháp phòng ngừa cho người dân trước, trong và sau khi có thiên tai. Qua đó tăng cường trách nhiệm, xây dựng năng lực cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu như mục tiêu của kế hoạch của tỉnh đã đề ra.đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.813