Tìm kiếm thông tin
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2019 tại xã Hương Phong
Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 28/9/2019 tại hội trường nhà văn hóa xã Hương Phong, UBND xã Hương Phong tổ chức lớp “ Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng , An ninh” cho đối tượng 4 năm 2019.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2019 được tổ chức trong thời gian 2 ngày, từ ngày 28/9 đến 29/9, với sự tham gia của 75 học viên là cán bộ giáo viên, nhân viên của các trường học trên địa bàn. Tại lớp học các học viên đã được trao đổi, nghiên cứu 7 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt nam trong tình hình mới; Phòng, chống Chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục và quốc phòng an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng về quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; các chính sách của Nhà nước về dân tộc, dự bị động viên và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó giúp các học viên nắm bắt được nội dung cơ bản để vận dụng các kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhiệm tại từng đơn vị.  

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.343
Truy câp hiện tại 3.760