Tìm kiếm thông tin
Đại hội khuyến học xã Hải Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 31/10/2019, Hội khuyến học xã Hải Dương tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Hội khuyến học xã Hải Dương hiện có 2771 hội viên, sinh hoạt ở 16 chi hội thôn, trường học và ban khuyến học dòng họ. Ngoài việc đóng góp quỹ hội, phục vụ cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, hội viên còn tích cực tuyên truyền, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất để con em học tập, rèn luyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn xóm cũng hết sức quan tâm đến công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Hội cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, con em xa quê ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học trên 155 triệu đồng; đã tổ chức phát thưởng thưởng cho hơn 1.560 lượt học sinh đạt thành tích trong học tập và rèn luyện, học sinh đạt giải trong các môn thi cấp thị xã, cấp tỉnh. Công tác khuyến học, khuyến tài của Hội đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sự nghiệp GD – ĐT và nâng cao chất lượng tiêu chí giáo dục trong xây dựng NTM.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được và những nguyên nhân, tồn tại hạn chế trong công tác khuyến học nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề xuất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới. Trong đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hội viên đạt 15% dân số xã. Có trên 60 % gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, trên 50% “Dòng họ học tập” và 100% thôn xóm đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Xây dựng quỹ khuyến học khuyến xã tối thiểu 50 triệu đồng, các trường học trên 15 triệu đồng, các thôn và các họ phái trên 10 triệu đồng/năm. Đại hội đã bầu 19 người tham gia Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Hải Dương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.804
Truy câp hiện tại 657