Tìm kiếm thông tin
Hương Phong triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường
Ngày cập nhật 21/11/2019

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, ngăn chặn không để dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra, nhất là các bệnh lở mồm long móng gia súc,  bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh lợn, dịch tả lợn châu phi.

 

UBND xã Hương Phong đã tiến hành triển khai kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2019. Theo đó địa phương sẽ tiến hành triển khai từ ngày 5/11 đến ngày 05/12 năm 2019; Cụ thể đối với những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở ấp trứng tự lo hóa chất và kinh phí tiêu độc khử trùng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và thú y cơ sở; các thôn tiến hành thành lập các đội phun thuốc tiêu độc cho khu vực chăn nuôi, hộ gia đình, nơi công cộng, nơi buôn bán gia cầm và những nơi chôn hủy gia súc, gia cầm; đồng thời tiến hành tuyên truyền rộng rải đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là trên hệ thống truyền, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các tổ chức và cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây nên.

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.915
Truy câp hiện tại 4.837