Tìm kiếm thông tin
HĐND xã Hương Phong, khóa XI, tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 09/01/2020

Ngày 27/12/2019, HĐND xã Hương Phong đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tại kỳ họp HĐND đã xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; kết quả thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, bàn và quyết định các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020, báo cáo công tác của thường trực HĐND; nghe thường trực UBMTTQVN xã thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền; kiến nghị của UBMTTQVN xã với kỳ họp, đồng thời bàn định một số nội dung quan trọng khác. Theo đó trong năm 2019, xã Hương Phong đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Giá trị sản xuất bình quân ước đạt 85,5 triệu/ha; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước 9,563 tỷ đồng, đạt 173% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 64 tỷ đồng, vượt 28% so với kế hoạch. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với năng suất lúa đạt 62 tạ/ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 270 tấn; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng học sinh trong năm học 2018-2019 được duy trì ổn định; tình hình quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững.

Qua nghe các báo cáo trình bày tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã phấn khởi, ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2019; phân tích, thảo luận một số vấn đề còn tồn tại hạn chế để có hướng khắc phục trong năm. Đồng thời HĐND xã đã Quyết nghị thông qua 02 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 và Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương năm 2020. Qua đó, đề nghị UBND xã bám sát các nội dung đã được HĐND quyết nghị để xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020.

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.817
Truy câp hiện tại 4.810