Tìm kiếm thông tin
Hương Bình: Khai mạc Kỳ họp HĐND xã lần thứ 9, khóa X
Ngày cập nhật 09/01/2020

Vừa qua, Hội đồng nhân dân xã Hương Bình đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 9, khóa X, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bàn và quyết nghị mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 

Năm 2019, Hương Bình có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng là 912,21 ha. Trong đó diện tích trồng cây cao su là 787,63 ha với tổng sản lượng mủ cao su là 4.000 tấn đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên; Chương trình xây dựng nông thôn được chú trọng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã trên 5,9 tỷ đồng, đạt 130,3% so với kế hoạch. Cơ sở vật chất hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, đời sống văn hoá và tinh thần nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng/người/năm, đạt 120%; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,78%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, có 4/4 cơ quan đạt chuẩn văn hóa cấp Tỉnh, đạt tỷ lệ 100%; 100% thôn đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 03 năm 2017-2019; Có 737/742 hộ đạt chuẩn GĐVH 03 năm (2017-2019), đạt tỷ lệ 99.3%; Công tác Quốc phòng – An ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định... Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp lần này cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận và tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến 01 chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2019, qua đó đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 241