Tìm kiếm thông tin
Đảng bộ xã Hương Vinh tổ chức Hội nghị triển khai sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị 05
Ngày cập nhật 24/03/2020

Sáng ngày 23/32020, tại hội trường UBND xã, Đảng bộ xã Hương Vinh tổ chức Hội nghị triển khai sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Bổn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hiền – phó bí thư thường trực Đảng ủy; đ/c Trần Quốc Thắng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đ/c trong Ban thường vụ Ban chấp hành Đảng bộ xã; các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn cùng cán bộ ủy ban cùng tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Thị Thanh Hiền – phó bí thư thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị. Qua 04 năm, Đảng ủy đã tổ chức các Hội nghị để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị các thôn; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyê truyền viên và hệ thống truyền thanh của xã. Việc tổ chức học tập, quán triệt đã giúp cá bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề từng năm; làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên.Chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ trực thuộc góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Cũng tại Hội nghị cũng được nghe Nguyễn Văn Bổn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.Chuyên đề liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng…; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Với mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Hương Vinh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện.

 

Nguyễn Văn Do - Xã Hương Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 2.284