Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của UBND phường Hương An
Ngày cập nhật 24/03/2020

I. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020

* Về kinh tế

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân năm 2020: 8,5 %

- Cơ cấu kinh tế:

 

- Dịch vụ: 54%

- Nông nghiệp: 30%

- TTCN: 16%

- Thu nhập bình quân đầu người: 51triệu đồng/năm.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 110 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt: 8,5 tỷ đồng.          

- Tổng sản lượng lương thực hàng năm: 2.300 tấn

- Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp: trên 120 triệu đồng

* Về xã hội

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn:  3,06%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 65 %

- Giải quyết việc làm cho lao động trong độ tuổi: 100 người

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 5%

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1%

-.Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 14,8%

-  Duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 3 trường

- Tỷ lệ tổ dân phố, cơ quan duy trì đạt chuẩn đơn vị văn hóa: >90%

- Tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thị được chiếu sáng: >70%

* Về môi trường

- Tỷ lệ chất thải được thu gom: 95%

II. Các chương trình trọng điểm:

1. Chương trình phát triển đô thị.

2. Chương trình phát triển dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp.

3. Chương trình bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

III. Nhiệm vụ định hướng của các lĩnh vực:

1. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ: Tiếp tục khuyến khích đầu tư và phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị như kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, kinh doanh xăng dầu, trung chuyển hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa nông sản, tập trung ở khu vực quốc lộ, trung tâm phường và các điểm buôn bán lẻ hàng hóa trên địa bàn và các tổ dân phố. Khuyến khích nhân dân phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ phù hợp khả năng, nguồn lực và nhu cầu. Phấn đấu đưa giá trị ngành dịch vụ đạt trên 70 tỷ đồng, tốc độ tăng đạt 12-13% .

2. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng thâm canh chất lượng cao: Tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đánh giá, xem xét chuyển đổi và bố trí một số vùng trồng rau màu có giá trị kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành vùng rau an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường nhập các loại giống, cây có chất lượng cao để có hướng sản xuất và cung cấp trở lại thị trường lân cận nhằm tăng thu nhập. Cải tạo vườn tạp, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế vườn. Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân một ha đất canh tác trên 118 - 120 triệu đồng.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi vật nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với địa bàn đô thị, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hợp tác xã nông nghiệp, khuyến khích phát triển thành phần kinh tế, các hình thức hợp tác, liên doanh liên kết đem lại lợi nhuận cao hơn trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

3. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp : Khuyến khích các cơ sở hiện có như:  hàn gò, cơ khí, sửa chữa ô tô, mộc, xây dựng, sản xuất nấm, bánh kẹo, mè xửng, ép dầu phụng, dầu mè.., mở rộng quy mô sản xuất. Nghiên cứu vận động nhân dân du nhập nghề mới. Rà soát quỹ đất quy hoạch tại tổ dân phố vùng Bồn Trì - An Lưu cồn đậu để kêu gọi đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp; tăng cường kêu gọi các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ vào khu quy hoạch tiểu thủ công nghiệp cầu Tư Ca, tạo đà phát triển tập trung phủ kín quỹ đất còn lại.

4. Về công tác tài chính ngân sách: Bảo đảm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Chống thất thu, trốn thuế, kinh doanh trái phép; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương đấu quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách của địa phương. Phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 8,5 tỷ đồng.

5. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung xây dựng và phát triển đô thị: Tập trung rà soát và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt: khu trung tâm hành chính phường, tuyến đường nối quốc lộ 1A đến đường phía Tây thành phố, đường kiệt các tổ dân phố, phát động toàn dân tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chỉnh trang xây dựng đô thị theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Vận động nhân dân tự chỉnh trang đường phố, nhà ở, tường rào… Huy động mọi nguồn lực, có kế hoạch xây dựng lộ trình đầu tư nguồn vốn, chương trình kích cầu giao thông của các tổ dân phố bằng nguồn xã hội hóa.

Tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình đầu tư công các công trình trọng điểm như công trình Nhà văn hóa trung tâm phường, công trình Xây dựng nhà vên sinh trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh và các công trình giao thông, kênh mương thủy lợi với dự kiến tổng vốn đầu tư là  6,2 tỷ đồng (nguồn vốn tỉnh, thị xã và địa phương), tùy theo điều kiện nguồn vốn để triển khai.

6. Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi trường: Tập trung quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt; kịp thời chỉnh lý biến động đất đai trong quá trình sử dụng đảm bảo đúng với hiện trạng, phục vụ tốt công tác quản lý; phối hợp với các ngành tích cực thực hiện công tác quy hoạch phân lô dân cư tập trung và xen cư để đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất; tiếp tục tham mưu để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường.

Tăng cường công tác quản lý về đất đai, tài nguyên môi trường, làm tốt công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn; phối hợp với các ngành thị xã kiểm tra, xử lý việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh.

7. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của năm học, duy trì ổn định và đảm bảo số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm  học. Tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn. Duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

Đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện xây dựng đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban vận động xây dựng văn hóa ở các Tổ dân phố và các đơn vị. Tập trung thực hiện các tiêu chí để xây dựng Phường đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị”.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo trang thiết phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Phấn đấu 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Tiếp tục giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.Thường xuyên tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, tuyên truyền vận động nhân dân về cách phòng chống các bệnh dịch. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là công tác khám định kỳ và tiêm phòng vắc xin.Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ, duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội: Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng BTXH về thực hiện chính sách nhà ở, trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ vốn vay, BHYT… góp phần đảm bảo an sinh xã hội;

 Làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc cho lao động nông thôn, huy động các nguồn lực xã hội, trong đó chú trọng khâu khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận lao động ở địa phương sau khi được đào tạo nghề.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020, thực hiện các biện pháp đồng bộ để giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không ngừng đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm, phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện bình đẳng giới.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường. Thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nghiêm túc thực hiện việc niêm yết, công khai TTHC. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

9. Về công tác quốc phòng, an ninh :  Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đặc biệt tại các vùng trọng điểm, chủ động nắm tình hình và các vấn đề nảy sinh; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng”, góp phần tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành tốt công tác huấn luyện, tuyển quân, giao quân năm 2020 và chế độ chính sách, hậu phương quân đội.Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

 Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốcPhát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

 

Thanh Bình - phường Hương An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 2.242