Tìm kiếm thông tin
HĐND xã Hương Toàn triển khai cuộc họp chuyên đề năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Chiều ngày 24/9/2020, HĐND xã Hương Toàn triển khai cuộc họp chuyên đề năm 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân-TUV-Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; Tham dự còn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ VN xã và các đại biểu HĐND xã; trưởng các Ban ngành đoàn thể xã...

 

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe Đại diện UBND xã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo về việc xin điều chỉnh Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND xã; Tờ trình về việc xin điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2019; Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Toàn được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 25/9/2012; Tờ trình đề nghị  thông qua danh mục các khu đất xin chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất năm 2021; Tờ trình về danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Cũng tại cuộc họp, HĐND xã đã thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn Điều chỉnh quyết toán ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết về danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.912