Tìm kiếm thông tin
HĐND xã Hương Vinh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ III, khóa XI
Ngày cập nhật 04/10/2020

Chiều ngày 29/9/2020, tại nhà văn hóa xã Hương Vinh, thường trựcHĐND xã Hương Vinh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ III, khóa XI.Tham dự kỳ họp có: Ông Nguyễn Văn Bổn - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; Ông Trần Quốc Thắng – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy; các đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các Tờ trình về việc xin điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2019; Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục sử dụng các khu đất xin chuyển mục đích sử dụngđể dấu giá thu cấp quyền sử dụng đất năm 2021; Tờ trình về danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo về việc xin điều chỉnh Nghị quyết số 17 – NQ/HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND xã về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2019; Báo cáo thẩm tra về việc xin điều chỉnh Nghị quyết số 17 – NQ/HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND xã về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2019; Báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân xã, các đại biểu đã thảo luận, phân tích toàn diện những nội dung của các tờ trình và biểu quyết thông qua điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách xã năm 2020, thống nhất danh mục công trình đầu tư công năm 2021 và danh mục các khu đất xin chuyển mục đích sử dụng để đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất  năm 2021.

Thay mặt UBND xã, ông Trần Quốc Thắng – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xãtiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu của các địa biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp,Ông Nguyễn Văn Bổn - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã khẳng định:Các vấn đề đưa ra được đại biểu HĐND xã thảo luận đi đến thống nhất và biểu quyết nhất trí. Đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ cao của các đại biểu và bảo đảm nguyên tắc dân chủ theo luật định và đề nghị sau kỳ họp này, ủy ban nhân dân xã cần triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của luật đầu tư, luật xây dựng, luật nhà ở; Luật đất đai, luật đấu thầu....Lựa chọn các nhà thầu có năng lực tài chính, năng lực quản lý dự án để bảo đảm xây dựng, đưa dự án vào khai thác trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời chỉ đạo,phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị các thôn thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế vướng mắc khi triển khai thực hiện Dự án sớm đưa công trình phục vụ đời sống nhân dân góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

Nguyễn Văn Do - xã Hương Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.294
Truy câp hiện tại 1.137