Tìm kiếm thông tin
HĐND xã Hương Toàn khóa XI tổ chức kỳ họp thứ chín
Ngày cập nhật 30/12/2020

Ngày 29/12/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn Khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND xã để đánh giá tình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh năm 2020. Bàn và quyết định phương hướng mục tiêu, biện pháp phát triển kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh năm 2021.

 

 

Tham dự kỳ họp HĐND lần thứ 11 khóa XI, phía thị xã có các đồng chí là đại biểu hội đồng nhân dân thị xã ứng cử tại địa bàn; Phía xã có Ông Tống Hồ Thanh Xuân- Bí thư Đảng Ủy- Chủ tịch HĐND xã; Các ông bà trong Thường vụ, BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBMTTQ VN xã, trưởng các ban ngành đoàn thể xã; Các đồng chí là đại biểu HĐND xã, hiệu trưởng các trường học, 11 trưởng thôn...

Trong năm 2020,  xã Hương Toàn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất những tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Quyết liệt, kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng Nhân dân, huy động nguồn lực hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra. Vì thế tình hình Kinh tế- Xã hội của xã đạt được một số kết quả nhất định. Tổng gía trị sản xuất là 700,851 tỷ đồng, tăng 13,3%  so với năm 2019. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 109,945 tỷ đồng. Năng suất  bình quân đạt 66,92tạ/ha/vụ, sản lượng 8.816 tấn; tăng 175 tấn so với năm 2019. Công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên; Chương trình xây dựng nông thôn được chú trọng; Thu ngân sách được 30,432 tỷ đồng đạt 228,06%  KH thị xã giao... Bên cạnh đó, công tác giáo dục, công tác y tế dân số, gia đình và trẻ em luôn được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống vật chất, tình thần của nhân dân từng bước nâng lên.

Kỳ họp cũng đã thông qua 05 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Kỳ họp thứ 11, khóa XI HĐND xã Hương Toàn đã thành công tốt đẹp.

 

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.126.911
Truy câp hiện tại 520