Tìm kiếm thông tin
Lắng nghe, cầu thị để phục vụ nhân dân
Ngày cập nhật 04/04/2021

Tối 28/3/2021, đồng chí Nguyễn Tiến Giang – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã có buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân Tổ dân phố Liễu Nam theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân”. Tham gia buổi đối thoại còn có đồng chí Trần Lưu Đức – Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng đại diện thường trực ủy ban Mặt trận, các đoàn thể phường, cùng các đồng chí cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân Tổ dân phố Liễu Nam.

 

Sau khi nghe đại diện tổ dân phố báo cáo tình hình trên địa bàn và những phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo phường; đã có tất cả 09 lượt ý kiến của bà con nhân dân tham gia góp ý thẳng thắn đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thời gian qua; nhất là trên một số lĩnh vực công tác như đất đai, xây dựng, môi trường, chế độ chính sách an sinh xã hội …

Trên cơ sở các kiến nghị, phản ánh của bà con nhân dân, tại buổi đối thoại đồng chí Trần Lưu Đức – Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, trả lời về những nội dung liên quan. 

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Đảng ủy trân trọng cám ơn sự tham gia đầy trách nhiệm của bà con nhân dân tổ dân phố Liễu Nam. Những phản ánh, kiến nghị của bà con nhân dân là hết sức chính đáng, thiết thực; qua đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức và lãnh đạo phường tự soi xét về trách nhiệm của bản thân trong thực thi công vụ, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Để làm sao tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, cùng nhân dân bàn bạc, giải quyết những phản ánh kiến nghị của nhân dân.

Đối với các nội dung phản ánh kiến nghị của bà con nhân dân liên quan đến công tác lãnh chỉ đạo về mặt chính quyền, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị:                          

1. UBND phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh trên theo đúng thẩm quyền. Đối với những vấn đề lớn thì tham mưu cho Đảng ủy để bàn ra Nghị quyết lãnh, chỉ đạo để giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân, thông báo kết quả giải quyết đến tận người dân.

2. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, đề nghị UBND phường tiếp thu, ghi nhận để báo cáo đảng ủy xin chủ trương, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để sớm thông tin trở lại cho người dân biết.

3. Chi ủy chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ dân phố Liễu Nam có trách nhiệm thông tin những nội dung của thông báo này đến với toàn thể nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với những người trực tiếp phản ánh, kiến nghị tại buổi đối thoại.

4. Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt vai trò giám sát việc tổ chức các nội dung theo Thông báo này.  

 

Trần Viết Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 3.036