Tìm kiếm thông tin
Đảng ủy xã Hương Toàn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 24/04/2021

Sáng ngày 23/4, Đảng ủy xã Hương Toàn đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Trong 5 năm qua, Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong di chúc; qua đó, nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Tính từ năm 2016 đến tháng 3/2021, toàn Đảng bộ đã tổ chức 05 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm cho hơn 860 lượt cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, Ban Chấp hành đảng bộ chỉ đạo viết bài thu hoạch theo các chuyên đề hàng năm; chú trọng công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện ở cơ sở, qua kiểm tra nhìn chung các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện đưa Chỉ thị vào sinh hoạt thành nề nếp. Với việc triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị 05 đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục thể hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 5 năm qua để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

  Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.263