Tìm kiếm thông tin
Kiểm tra công tác thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường tại xã Hương Phong
Ngày cập nhật 07/05/2021

Thực hiện Công văn số 1230/UBND-NN ngày 14 tháng 4 năm 2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. UBND xã Hương Phong ban hành kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 15/4/2021 về triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. Để chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tái phát và lây lan đe dọa tính mạng người dân và gây tổn thất kinh tế cho ngành chăn nuôi.

 

UBND xã Hương Phong tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức và sự hiểu biết của người dân, tích cực tham gia các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các loại bệnh nguy hiểm và chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật. Ban Chăn nuôi và Thú y xã phối hợp với Ban quản lý các thôn đã triển khai tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các quầy bán sản phẩm gia súc, gia cầm; chợ, các hố chôn gia súc, khu vực chăn nuôi hộ gia đình, đường làng ngõ xóm. Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương chi trả, hóa chất được phân bổ theo kế hoạch của UBND thị xã.

Nguyễn Dũng - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.676
Truy câp hiện tại 1.157