Tìm kiếm thông tin
Ủy ban bầu cử phường Hương Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 08/06/2021

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử phường Hương Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Giang – Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử phường;Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường; Tổ trưởng, Thư ký của 07 Tổ bầu cử.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Lưu Đức – Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường trình bày báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đánh giá những kết quả đạt được cũng như nhận định một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, trong đó đồng chí đã nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu:

- Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đã được thực hiện đảm bảo nhiệm vụ công tác bầu cử nghiêm túc và đúng quy định như thành lập Ban chỉ đạo bầu cử có 11 thành viên, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường có 11 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND phường làm Chủ tịch, thành lập 07 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 tại 07 đơn vị bầu cử và thành lập 07 Tổ bầu cử ở 07 khu vực bỏ phiếu. các thành viên trong các tổ chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo cho hệ thống xử lý công việc được thông suốt và hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được thực hiện thường xuyên liên tục và rộng khắp đã góp phần tạo nên không khí sinh động ngày hội lớn của đất nước.

- Thực hiện các bước trong quy trình hiệp thương nhân sự đúng quy trình, hướng dẫn và đảm bảo dân chủ, khách quan.

- Việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; danh sách người ứng cử; tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo chính xác về thông tin và thực hiện đúng tiến độ thời gian.

- Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo duy trì ổn định từ trước, trong và sau bầu cử.

- Đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử, vừa phải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, địa phương cũng đã kịp thời xây dựng và triển khai tốt phương án thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại 7 đơn vị bầu cử.

- Về kết quả bầu cử, đã có 21 đại biểu trúng cử tại 7 khu vực bỏ phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

Đơn vị bầu cử số 01(Gồm TDP Thượng Khê, Liểu Nam):

Ông Trần Anh Tuấn

Bà Trương Thị Thu Hà

Ông Cao Văn Lành

Đơn vị bầu cử số 02  (TDP Trung Thôn):

Ông Lê Văn Cưởng

Bà Nguyễn Thị Diệu Hương

Ông Lê Quang Vinh

Đơn vị bầu cử số 03  (GồmTDP Xuân Tháp):

Ông Nguyễn Văn Năm

Ông Nguyễn Minh Phụng

Ông Nguyễn Văn Miên

Đơn vị bầu cử số 04  (GồmTDP Thanh Tiên)

Ông Trần Lưu Đức

Ông Nguyễn Lanh

Bà Dương Thị Nhã Phương

Đơn vị bầu cử số 05  (GồmTDP Thanh Lương 2)

Ông Nguyễn Văn Anh

Bà Lê Thị Bảy Lan

Ông Lê Đăng Bồng

Đơn vị bầu cử số 06  (GồmTDP Thanh Lương 3):

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Ông Nguyễn Văn Thuỳ

Ông Nguyễn Tiến Giang

Đơn vị bầu cử số 07 (Gồm TDP Thanh Lương 4):

Bà Nguyễn Thị Thịnh

Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Ông Trần Viết Xuân

Nhìn chung, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVvà đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa rất quan trọng để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, với tinh thần phấn khởi tích cực của bà con cử tri đã sáng suốt lựa chọn đúng những người có đức có tài bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cuộc bầu cử được tổ chức đảm bảo đúng Luật, khách quan, dân chủ, được cử tri đồng tình cao.

Uỷ ban bầu cử phường xin biểu dương cán bộ các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các Ban bầu cử, Tổ bầu cử và bà con cử tri đã tham gia tích cực, nhiệt tình, góp phần thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.578
Truy câp hiện tại 1.151