Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Toàn: Tổ chức thâm nhập quân
Ngày cập nhật 06/01/2022

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Trong những ngày qua (từ ngày 23 đến ngày 24/12/2021). Ban chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã tổ chức thâm nhập gặp mặt thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Trên cơ sở kết luận về sức khỏe của Hội đồng khám tuyển Nghĩa vụ quân sự thị xã Hương Trà, năm nay xã Hương Toàn có 29 thanh niên đủ sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022. Nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Hiện nay,  xã Hương Toàn  thực hiện tốt công tác “ 3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, biết văn hóa, biết lý lịch, biết phẩm chất đạo đức, biết hoàn cảnh gia đình). Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự. Qua đó, UBND xã nắm bắt được hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Nhân dịp này, UBND xã cũng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước đến gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân khi nhập ngũ.

Tin tưởng rằng trong đợt tuyển quân năm 2022 sẽ có 100% thanh niên xã Hương Toàn hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bởi các thanh niên có cảm nghĩ, môi trường quân sự là điều kiện tốt nhất để các em rèn luyện bản thân và đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho đất nước./.

Hồ Quỳnh - xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 962