Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND xã Hương Toàn khóa XII tổ chức kỳ họp thứ ba
Ngày cập nhật 06/01/2022

Ngày 29/12/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn khóa XII tổ chức kỳ họp thứ Ba, HĐND xã để đánh giá tình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2021. Bàn và quyết định phương hướng mục tiêu, biện pháp phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2022.

 

Tham dự kỳ họp HĐND lần thứ Ba khóa XII, phía thị xã có các đồng chí là đại biểu hội đồng nhân dân thị xã ứng cử tại địa bàn; Phía xã có Ông Tống Hồ Thanh Xuân - Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch HĐND xã; Các ông bà trong Thường vụ, BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBMTTQ VN xã, trưởng các ban ngành đoàn thể xã; Các đồng chí là đại biểu HĐND xã, 11 trưởng thôn...

Trong năm 2021,  xã Hương Toàn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất những tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Quyết liệt, kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân.Vì thế tình hình kinh tế - xã hội của xã đạt được một số kết quả nhất định. Tổng gía trị sản xuất là 803,235 tỷ đồng, tăng 14,82% so với kế hoạch. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 436,625 tỷ đồng. Năng suất  bình quân đạt 70,25tạ/ha/vụ, sản lượng 9.254,74 tấn. Công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên; Chương trình xây dựng nông thôn được chú trọng; Thu ngân sách được 6,2 tỷ đồng đạt 86,51%  so với dự toán xã... Bên cạnh đó, công tác giáo dục, công tác y tế dân số, gia đình và trẻ em luôn được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên.

Kỳ họp cũng đã thông qua 07 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết về kết quả xử lý những nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND xã; Nghị quyết về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XII; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND xã khóa XII; Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về Ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Kỳ họp thứ Ba, khóa XII HĐND xã Hương Toàn đã thành công tốt đẹp.

Hồ Quỳnh - xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 999