Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phường Hương Văn: Tổ chức họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường
Ngày cập nhật 31/05/2022

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư 01/2019/TT-BLLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ LĐ-TB&XH quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện, Vào ngày 17/5/2022, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường Hương Văn tổ chức họp xét để xác định và xác định lại mức độ khuyết tật cho người khuyết tật trên địa bàn phường. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người khuyết tật, trong đợt xét duyệt lần này phường đã tiếp nhận tổng số 13 hồ sơ đề nghị xét duyệt, trong đó chủ yếu thuộc dạng khuyết tật vận động và khuyết tật dạng khác.

Căn cứ vào tiêu chuẩn xét duyệt và thực tế tình trạng bệnh tật của từng đối tượng, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường đã tiến hành họp xét duyệt, kết quả có 10 hồ sơ đủ điều kiện để đề nghị cấp trên cho hưởng chế độ gồm: 05 hồ sơ người khuyết tật có mức độ đặc biệt nặng, 05 hồ sơ người khuyết tật có mức độ nặng đề nghị trợ cấp hàng tháng. Còn 03 hồ sơ thiếu hồ sơ chứng minh dạng tật nên không đủ điều kiện để xét duyệt.

Sau cuộc họp, Bộ phận chính sách xã hội phường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã xem xét chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo quy định.

Lê Thị Thúy - Phường Hương Văn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.336