Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBMTTQ Việt Nam phường Hương Chữ tổ chức Hội nghị lần thứ 8, Khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày cập nhật 27/07/2022

Chiều ngày 21/7/2022, UBMTTQ Việt Nam phường Hương Chữ tổ chức Hội nghị lần thứ 8, Khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sáu tháng đầu năm 2022, UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên tập trung công tác vận động tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Nghị quyết của Đảng uỷ. Vận động từ các nguồn hổ trợ tặng quà cho các hộ nghèo, các hộ gia đình khó khăn, thiên tai, dịch bệnh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, thâm nhập vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức giao quân năm 2022 có 11 thanh niên. Thăm và tặng quà 10.000.000đ

Phối hợp với UBND và các Ban ngành đoàn thể phường đến TDP vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở đường liên thôn, liên xóm.

 Vận động nhân dân thực hiện nghiêm việc phòng, chóng dịch Covid-19, tiêm vắc xin Covid-19 đúng và đủ liều.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội theo chương trình hành động của Mặt trận.

*Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng qua vẫn còn một số hạn chế tồn tại

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” việc đảm nhận các tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” vận động nhân dân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” tuy đã triển khai rộng khắp nhưng kết quả vẫn chưa cao.

Ban thanh tra nhân dân, việc giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 chưa được phát huy.

*Nhằm khắc phục những hạn chế và khuyết điểm trên Hội nghị đã thảo luận và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân làm vệ sinh, treo cờ các ngày lễ lớn của đất nước. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân  tích cực hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”, xây dựng chỉnh trang đô thị văn minh

Tổ chức, thực hiện tốt chức năng của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng.

Khánh Vy - Phường Hương Chữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 4.257