Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phường Hương Chữ: Nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng Khóa XIII
Ngày cập nhật 21/09/2022

Chiều ngày 13/9/2022 tại hội trường UBND phường, Đảng bộ phường Hương Chữ đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng Khóa XIII cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại buổi hội nghị đảng viên được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thông qua hội nghị học tập giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm, vai trò và lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đảng viên còn nắm vững quan điểm nội dung cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII . Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hà Hạnh - phường Hương Chữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 594