Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường Hương Chữ họp triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Ngày cập nhật 20/10/2022

Sáng ngày 10/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường Hương Chữ họp triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đến dự có đồng chí Uông Văn Hoà- Trợ lý Quân lực Ban chỉ huy quân sự thị xã, đồng chí Lê Đình Lanh - Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đã triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và kế hoạch sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023. Năm nay, chỉ tiêu thị xã giao cho phường tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là 19 công dân, trong đó quốc phòng là 14 công dân và công an là 5 công dân. Theo báo cáo, kết quả xét duyệt nghĩa vụ quân sự phường có 125 công dân được gọi khám sơ tuyển. Ngày 24/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Để công tác tuyển quân năm 2023 trên địa bàn phường đạt kết quả tốt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự đến người dân, vận động để thanh niên nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác kiểm tra rà soát, nắm rõ từng đối tượng, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho thanh niên, rút kinh nghiệm từ những năm trước tham mưu tốt cho cơ quan thường trực nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo công tác tuyển quân năm 2023 diễn ra thành công.

Hà Hạnh - phường Hương Chữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 200