Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng lú vụ Hè thu năm 2023
Ngày cập nhật 25/08/2023

Sáng ngày 18/8/2023, Các phòng ban chuyên môn cấp thị xã cùng đại diện UBND phường và Hội đồng quản trị HTX NN Tây Xuân đã tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng lúa vụ Hè Thu năm 2023.

Vụ Hè thu năm 2023, trên địa bàn HTX NN Tây Xuân gieo trồng lúa với tổng diện tích 80,4 ha với cơ cấu giống chủ yếu là Khang dân, HT1, HG244 (Mô hình thử nghiệm giống mới). Để triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2023 kịp thời, đúng khung lịch thời vụ, HTX NN Tây Xuân đã căn cứ kế hoạch sản xuất nông nghiệp lúa vụ Hè thu năm 2023 của UBND thị xã triển khai các khâu dịch vụ, bảo vệ thực vật đảm bảo kịp thời. Bên cạnh đó HTX thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển của cây lúa để có biện pháp chăm sóc, điều tiết nước hợp lý, dự báo chính xác tình hình sâu bệnh  để thông báo hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.   

Qua thăm đồng, bước đầu đánh giá năng suất lúa bình quân vụ Hè thu năm 2023 trên địa bàn HTX NN Tây Xuân ước đạt 56,9 tạ/ha, sản lượng ước đạt 458 tấn. Việc đánh giá năng suất lúa vụ Hè thu nhằm xác định những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp phòng trừ, rút ra bài học kinh nghiệm góp phần nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân trồng lúa trên địa bàn.

Văn Tám - Phường Hương Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 55.663