Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ phát triên nông nghiệp, kinh tế Hợp tác xã giai đoạn 2020-2025
Ngày cập nhật 21/09/2023

Vừa qua, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thị xã do ông Châu Viết Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên đoàn; về phía xã có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, Hội nông dân, Giám đốc 2 HTX nông nghiệp cùng các ngành liên quan.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua, UBND xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27/01/2021 về thực hiện nghị quyết số 03/NQ-TU của Thị ủy về Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thị xã giai đoạn 2021-2025; triển khai nhiều   chính sách, nhiều mô hình hỗ trợ đến với người dân như: chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm, mô hình trồng lúa tiêu chuẩn VIETGAP, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ,….Tuy nhiên, trong quá trình triển khai địa phương còn gặp một số khóa khăn nhất định như: Địa bàn thấp trũng, thường xuyên ảnh hưởng thiên tai bão lụt, khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm do giá cả không ổn định nên người dân không mặn mà, chưa có kế hoạch chiến lược mở rộng, cán bộ quản lý của HTX  chưa qua đào tạo chuyên môn nên công tác quản lý điều hành chưa hiệu quả….

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, ông ông Châu Viết Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn nhấn mạnh, đề nghị UBND xã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về những nội dung của các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với đối tượng thụ hưởng, nhất là tầng lớp nhân dân; tiếp tục rà soát và thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm hỗ trợ các HTX nông nghiệp, Tổ hợp tác, nông dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định, hiệu quả. Tham mưu cấp có thẩm quyền hoặc theo quy định ban hành hướng dẫn các quy trình, điều kiện, thủ tục được hỗ trợ từ các chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh một cách cụ thể, dễ tiếp cận, đơn giản nhưng đúng quy định pháp luật.

Ái Bình - xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 527