Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động theo hợp đồng năm 2024
Ngày cập nhật 28/03/2024

Ngày 27/3/2024, UBND xã Hương Toàn phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội thị xã Hương Trà cùng với các công ty xuất khẩu lao động tổ chức Hội nghị tư vấn, tập huấn Chương trình việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2024.

Tại Hội nghị, có hơn 100 người lao động, đoàn viên thanh niên được thông tin các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giải quyết việc làm và các chính sách hỗ trợ; phổ biến các chủ trương, đường lối, nghiệp vụ liên quan đến chương trình cho vay khi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thông tin về thị trường xuất khẩu lao động ngoài nước. Ngoài ra các bạn đoàn viên còn được các công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giải đáp những thắc mắc như chế độ ưu đãi, thị trường, ngành nghề xuất khẩu lao động phù hợp…

Thông qua hội nghị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp và tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Hồ Quỳnh - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 2.839