Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Hương Toàn đẩy mạnh nâng cao hiệu quả trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 04/07/2024

Trong quá trình hội nhập quốc tế, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động trong nước, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trên địa bàn xã Hương Toàn trong những năm gần đây, số lượng người lao động tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày càng tăng. Người lao động khi tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không chỉ tăng thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn có khả năng hỗ trợ, tạo điều kiện cho người thân đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà cửa khang trang, hiện đại.

Để chủ trương này tiếp tục phát huy hiệu quả, xã Hương toàn đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng, chính sách, pháp luật của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW, Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hiệu quả của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thường xuyên kết nối với các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp có uy tín để tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu các chương trình tốt, phù hợp với người lao động để tư vấn, giới thiệu cho người lao động tham gia, tìm hiểu.

Có nhiều chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tuy nhiên người lao động cần tìm hiểu đầy đủ các thông tin về đơn hàng, các chính sách hỗ trợ, thông tin của các doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động có thể liên hệ với UBND xã Hương Toàn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Trà hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 12 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, số điện thoại 0234.3827457/0234.3822956 để được hướng dẫn.

Ngọc Mai - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.766.283
Truy câp hiện tại 6.704