Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Toàn tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày cập nhật 06/07/2024

Chiều ngày 05/07/2024, Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 80 học viên là chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn xã Hương Toàn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến các kiến thức như: Một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; khái niệm an toàn thực phẩm; các nguy cơ làm mất an toàn vệ sinh thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Bên cạnh đó các chủ cơ sở và người chế biến thực phẩm được hướng dẫn thực hành về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau lớp tập huấn các học viên sẽ có  bài kiểm tra đánh giá và được cấp giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024.

Thông qua lớp tập huấn này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được nâng cao ý thức trong việc tuân thủ các điều kiệm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Ngọc Mai - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.766.295
Truy câp hiện tại 6.707