Tìm kiếm thông tin
Giám sát tình hình thu phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 05/11/2018

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2018,  Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã Hương Toàn do ông Đoàn Dảng – Trưởng ban KT-XH/Trưởng đoàn cùng các ông, bà là thành viên của đoàn đã có buổi giám sát tình hình thu phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã (từ ngày 01/1/2017 đến 31/12/2017).

 

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã nghe bà Đặng Thị Hương – PCT.UBND xã trình bày báo cáo tình hình thu phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã (năm 2017)

Kết quả giám sát cho thấy: Việc thực hiện thu phí và nộp phí vào ngân sách nhà nước được thực hiện theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn  như: Thông Tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 ; Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016  của Bộ Tài chính; Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu được 48.419.800 đồng và nộp 100% vào ngân sách nhà nước. Trong đó lệ phí chợ: 6.120.000 đồng; lệ phí hộ tịch: 10.188.100 đồng, lệ phí chứng thực 32.111.700 đồng.

+ Về lĩnh vực chứng thực thu được: 32.111.700 đồng

Chứng thực bản sao: 4702 bản sao với số tiền: 27.031.700 đồng

Chứng thực hợp đồng giao dịch: 98 trường hợp với số tiền: 4.900.000 đồng

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 18 trường hợp: 180.000 đồng

+ Về lĩnh vực hộ tịch thu được 10.188.100 đồng

Xác nhận tình trạng hôn nhân: 154 trường hợp với số tiền: 1.000.000 đồng

Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 3460 bản với số tiền: 9.188.100 đồng

( Một số trường hợp miễn thu lệ phí hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, có công cách mạng, hộ bảo trợ xã hội)

Tuy nhiên việc thu phí và lệ phí còn gặp một số khó khăn đó là đời sống của người dân khó khăn, một số người dân chưa có nhận thức cao về trách nhiệm nộp phí, lệ phí nên gây không ít khó khăn cho địa phương khi tổ chức thu phí, lệ phí; cơ sở vật chất, phòng làm việc chưa đảm bảo.

Kết thúc buổi giám sát, Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã đồng thời sẽ phản ánh những khó khăn, kiến nghị của UBND đến HĐND xã tại kỳ họp gần nhất.

 

Ái Bình - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.848.178
Truy câp hiện tại 22