Tìm kiếm thông tin
Tứ Hạ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2018 cho đối tượng 4
Ngày cập nhật 09/11/2018

Sáng ngày 7/11/2018, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh (QP-AN) phường Tứ Hạ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2018 cho 49 học viên thuộc đối tượng 4 là Bí Thư, Tổ Trưởng, các Chi hội trưởng, Bí thư chi Đoàn và đảng viên không giữ chức vụ của 9 TDP trên địa bàn phường Tứ Hạ. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  và các đồng chí trong Hội đồng giáo dục QPAN phường Tứ Hạ.

 

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được phổ biến 4 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các học viên nắm rõ những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố QPAN. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 213