Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phường Hương Xuân tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 07 HĐND phường khóa XI
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 13/11/2018, Thường trực HĐND phường Hương Xuân tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 07 HĐND phường khóa XI. Đồng chí Nguyễn Sào – Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy – Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam phường, Trưởng, Phó các ban HĐND phường, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu HĐND phường.

 

Kỳ họp thứ 07 HĐND phường sẽ trực tiếp xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Xem xét các báo cáo  của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, UBND, nghe Ban Thường trực UBMTTQVN phường thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, HĐND phường sẽ xem xét quyết nghị thông qua 04 nghị quyết, đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp được diễn ra trong hai ngày 26, 27 tháng 12 năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường chuẩn bị báo cáo để đại biểu HĐND phường có tư liệu báo cáo tại các cuộc tiếp xúc cử tri; các ban ngành có trách nhiệm báo cáo hoặc được phân công soạn thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND trình tại kỳ họp thứ 07 cần chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình. Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường căn cứ vào chương trình hoạt động của HĐND phường, chủ động thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra các nội dung theo luật định. Văn phòng UBND phường có trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Trần Viết Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 4.047