Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giám sát công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/11/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy xã Hương Thọ về việc giám sát thi công xây dựng công trình  và vận chuyển đất dôi dư tại dự án : Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

 

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà;

Nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường và khoáng sản trên địa bàn xã. UBND xã Hương Thọ đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 về việc thành lập Tổ giám sát thi công xây dựng công trình và vận chuyển đất dôi dư tại dự án: Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Tổ giám sát đã lên kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 05/11/2018 tiến hành kiểm tra, giám sát tại Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Qua kiểm tra đơn vị thi công cơ bản chấp hành cam kết với Đảng ủy, UBND xã Hương Thọ. Đến nay vẫn chưa phát hiện hành vi vi phạm hành chính liên quan về đất đai, xây dựng, môi trường và khoáng sản. UBND xã sẽ tiến tục kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra.

 

UBND xã Hương Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.090