Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Toàn tổ chức lấy ý kiến dự thảo đề án sáp nhập một số thôn
Ngày cập nhật 28/11/2018

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Các thôn phải đảm bảo theo quy định: Ở vùng miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên phải có từ 400 hộ gia đình trở lên; khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở mền núi và Hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên.

 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, vừa qua UBND xã Hương Toàn đã ban hành  và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Đề án Sáp nhập một số thôn có quy mô nhỏ, thời gian tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Đề án diễn ra từ ngày 14/11/2018 đến ngày 22/8/2018 của 8/12 thôn trên địa bàn xã cần phải sáp nhập. Với Đề án này, phương án được sắp xếp như sau 

Thôn 1: Giữ nguyên hiện trạng thôn Dương Sơn vì thôn Dương Sơn là thôn có hộ dân theo đạo Thiên chúa toàn ròng

Thôn 2: Sáp nhập thôn Cổ Lão với thôn Liễu Cốc Hạ sẽ có diện tích tự nhiên 211,90ha, với 511 hộ, 2.388 nhân khẩu.

Thôn 3: Sáp nhập thôn Giáp Thượng với thôn Giáp Tây sẽ có diện tích tự nhiên 181ha, với 345 hộ, 1.603 nhân khẩu.

Thôn 4: Giữ nguyên hiện trạng thôn Triều Sơn Trung vì thôn Triều Sơn Trung có điều kiện tự nhiên xa các thôn còn lại, bên cạnh đó thôn còn có dân số, số hộ lớn thứ hai của xã tương lai có thể phát triển đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Thôn 5: Giữ nguyên hiện trạng thôn Giáp Đông

Thôn 6: Sáp nhập thôn Giáp Trung với thôn Giáp Kiền sẽ có diện tích tự nhiên 187,7ha, với 455 hộ, 2.168 nhân khẩu.

Thôn 7: Giữ nguyên hiện trạng thôn An Thuận vì thôn An Thuận có điều kiện tự nhiên xa các thôn còn lại.

Thôn 8: Sáp nhập thôn Vân Cù với thôn Nam Thanh sẽ có diện tích tự nhiên 200,5 ha, với 498 hộ, 2.398 nhân khẩu.

Theo đó sau khi sáp nhập thì toàn xã Hương Toàn chỉ còn lại 8 thôn, điều này tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, giảm bớt gánh nặng ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển theo hướng xây dựng Nông thôn mới.

Tuy nhiên qua tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Đề án này, có nhiều ý kiến được đưa ra nhưng đa số bà con cử tri vẫn còn băn khoăn, lo ngại một số vấn đề như: Việc thôn trưởng quản lý một lúc hai thôn sẽ gặp khó khăn, phụ cấp của thôn phó thì không có, nhà sinh hoạt cộng đồng không đảm bảo, một số TTHC của người dân thay đổi theo như: khai sinh, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dựng đất, thẻ bảo hiểm y tế. …..

Tại các buổi lấy ý kiến lãnh đạo xã cũng đã giải thích về mục đích của chủ trương sát nhập thôn đó là việc sát nhập thôn là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tin gọn bộ máy chính quyền cơ sở, đảm bảo việc quản lý đất đai tốt hơn. Ranh giới giữa các thôn được phân định rõ ràng hơn. Bộ máy cán bộ thôn gọn nhẹ, tăng được lương và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc so với trước đây.Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, phải gắn với sắp xếp bố trí lại cán bộ đủ năng lực, trình độ, uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm để sớm đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả.

 

Ái Bình - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.258