Tìm kiếm thông tin
Hương Phong khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại
Ngày cập nhật 02/12/2018

Vào ngày 23/11/2018, UBND xã Hương Phong long trọng tổ chức lễ khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Để đảm bảo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đi vào hoạt động chính thức một cách thông suốt, hiệu quả, địa phương đã tiến hành cử đội ngũ cán bộ liên quan đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tham gia các lớp tập huấn do UBND thị xã Hương Trà tổ chức.

 

Theo đó, các công chức đã thực hiện trên phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung đúng theo qui trình của tỉnh và theo sự hướng dẫn của thị xã từ việc tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có nhiệm vụ hỗ trợ công dân tạo lập tài khoản, số hóa hồ sơ để làm cơ sở dữ liệu và thực hiện quy trình giải quyết công việc trên phần mềm xử lý dịch vụ công.

Mục tiêu hướng đến là rà soát, đưa vào 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt trên 95% tại xã, 100% thủ tục liên thông đúng hạn đối với các thủ tục hành chính có thực hiện quy trình liên thông./.

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 134