Tìm kiếm thông tin
Phường Hương Xuân triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2018
Ngày cập nhật 06/12/2018

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Uỷ ban nhân dân phường Hương Xuân đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về  đánh giá và phân loại cán bộ, công chức năm 2018.

 

Công tác đánh giá cán bộ, công chức nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trên cơ sở đó để làm căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức.

Yêu cầu của Kế hoạch thực hiện đánh giá cán bộ, công chức phải đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, phản ánh đúng với năng lực và phẩm chất của cán bộ, công chức trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ và công khai đối với cán bộ, công chức được đánh giá. Đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng thẩm quyền: Cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

- Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Trường hợp cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

Đối tượng được đánh giá, phân loại năm 2018 của cơ quan phường là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND phường; Chủ tịch UBMTTQVN và Trưởng các đoàn thể phường; các công chức gồm các chức danh: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Văn phòng – Thống kê, Địa chính –Xây dựng – Đô thị – Môi trường, Tài chính – Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội. Riêng đối với chức danhTrưởng Công an phường là Công an chính quy nên sẽ căn cứ kết quả đánh giá, phân loại công chức theo ngành của Công an thị xã Hương Trà, Ủy ban nhân dân phường tổng hợp báo cáo theo mẫu quy định.

Theo đó, thời gian thực hiện các nhiệm vụ trong việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức năm 2018 của phường Hương Xuân sẽ hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 04 tháng 12 năm 2018.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.853
Truy câp hiện tại 2.224