Tìm kiếm thông tin
UBND xã Hương Toàn tổ chức đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2018
Ngày cập nhật 06/12/2018

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, UBND xã Hương Toàn tổ chức đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2018. Tại buổi đánh giá ông Hoàng Trọng Hiệu – CT. UBND xã/ Chủ trì cuộc họp đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác đánh giá, căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; công văn số 1497/SNV-CCVC ngày 21/11/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; công văn số 191/CV-TCCB ngày 24/10/2018 của phòng Nội vụ thị xã Hương Trà về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức.

 

Trên cơ sở đó các đồng chí đã lần lượt trình bày bản tự nhận xét đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2018 của mình để các đồng chí khác tham gia góp ý. Tuy nhiên, đối với chức danh Chủ tịch UBND xã thì các đồng chí khác chỉ tham gia góp ý sau đó trình UBND thị xã để phân loại, đánh giá, đối với chức danh PCT. UBND do đồng chí Chủ tịch phân loại, đánh giá, đối với hai Ủy viên UBND thì căn cứ kết quả đánh giá của cấp trên trực tiếp quản lý nên UBND không phân loại mà chỉ tham gia góp ý, đối với chức danh công chức do đồng chí PCT. UBND xã trực tiếp quản lý chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.

Tại đây đồng chí chủ trì cuộc họp đã đề nghị các đồng chí tham gia đánh giá cần dựa trên các tiêu chí như việc gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh; duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; có thái  độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham  ô, lãng phí; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý.

Cũng tại buổi đánh giá các đồng chí đã tham gia góp ý cho đồng nghiệp mình một cách chân thành, khách quan, đúng thực tế,… để sau buổi đánh giá này các đồng chí tiếp tục khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới được tốt hơn.

 

Ái Bình - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 940